Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Hospodársky potenciál Veľkej Británie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
17,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10215
Posledná úprava
12.11.2018
Zobrazené
1 682 x
Autor:
alison
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Veľká Británia spolu so severovýchodnou časťou Írska tvorí politický celok, nazvaný Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland). Je to jeden z najvyspelejších štátov sveta, zaujíma významné miesto v priemysle, medzinárodnom obchode, v leteckej a námornej doprave, či vo vývoze kapitálu a investícií...

Veľkú Britániu tvoria štyri historické krajiny: Anglicko (stredná a južná časť britského ostrova), Wales (polostrov pri západnom pobreží Veľkej Británie), Škótsko (severná časť Veľkej Britámie) Severné Írsko - Ulster (severovýchodná časť Írskeho ostrova). K Veľkej Británii patrí aj ostrov Man, ostrov Wight, Orkneje a Shetlandy, Normanské ostrovy, Hebridy a približne 5000 menších ostrovov.

Kľúčové slová:

Veľká Británia

hospodársky potenciál

geografia

doprava

poľnohospodárstvo

zahraničný obchod

cestovný ruch

obyvateľstvo

priemysel

rozvoj hospodárstvaObsah:
 • Úvod
  1. Význam polohy, rozlohy a zdrojov pri formovaní hospodárskeho potenciálu
  1.1. Reliéf
  1.2. Klíma
  1.3. Vodstvo
  1.4. Pôdy
  1.5. Rastlinstvo a živočíšstvo
  2. Obyvateľstvo a sídla
  2.1. Vývoj osídlenia
  2.2. Sídla
  2.3. Obyvateľstvo
  3. Rozvoj hospodárstva
  4. Priemysel
  4.1. Ťažobný priemysel
  4.2. Priemysel palív a energetiky
  4.3. Spracovateľský priemysel
  4.3.1. Hutnícky priemysel
  4.3.2. Strojársky priemysel
  4.3.3. Elektrotechnický priemysel
  4.3.4. Chemický priemysel
  4.3.5. Textilný priemysel
  4.3.6. Potravinársky priemysel
  5. Poľnohospodárstvo
  6. Doprava
  7. Cestovný ruch
  8. Zahraničný obchod
  Záver
  Literatúra
  Prílohy

Zdroje:
 • Kolektív.2003. Zemepis 6, 2. časť. Bratislava: Poľana, 2003
 • Kolektív.1986. Krajiny sveta. Bratislava: Pravda, 1986
 • Kolektív.1977. Vreckový atlas sveta. Bratislava: Slovenská kartografia, 1977
 • Mocko, Z. a kol. 1991.Hospodárska geografia, časť A. Bratislava: ES VŠE, 1991
 • Ondrejka, K., Lacika, J. 2005. Rekordy Európy - Neživá príroda. Košice: VS tlačiarne, 2005
 • Skokan, L., Hrala, V., Vitvarová, I. 1988. Geografie světového hospodářství. Praha: SNTL, Alfa, 1988
 • https://www.gov.uk/government/statistics/announcements
 • http://www.skrz.sk/