Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Postavenie starších žien na trhu práce a formy ich diskriminácie

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4609
Posledná úprava
19.09.2017
Zobrazené
3 790 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ženy v zrelom veku sú znevýhodnené na pracovnom trhu dvojnásobne - vekom aj pohlavím. Vyplýva to z výskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) a občianskeho združenia Hlava 98, ktoré monitorovali vekovú skupinu žien po 45 roku života v rámci projektu Plus pre ženy 45+.

Rodová segregácia povolaní je dlhodobo pretrvávajúcim fenoménom na trhu práce. Jedná sa o koncentráciu žien a mužov v určitých typoch povolaní, ktoré sú stereotypne vnímané ako typicky „ženské“ alebo „mužské“.
Negatíva rodovej segregácie sa dotýkajú predovšetkým postavenia žien na trhu práce, najmä ich zastúpenia v lepšie platených povolaniach, v rozhodovacích pozíciách a pod. Absencia žien v určitých typoch zamestnaní potom zdrojom rigidity trhu práce a jeho ekonomickej neefektívnosti z dôvodu nevyužitia ľudského kapitálu spoločnosti a má negatívny vplyv aj na pretrvávanie rodových stereotypov, ako aj na status a sebahodnotenie žien.
Cieľom tejto práce je načrtnúť najnovšie trendy na slovenskom trhu práce z pohľadu rodových rozdielov, poukázať na rozdiely vo vzdelaní mužov a žien, opísať ich diferenciáciu a segmentáciu podľa rôznych elementov národného hospodárstva, pričom dôraz sa kladie na vekovú skupinu starších žien od 45 rokov.Kľúčové slová:

diskriminácia

trh práce

rodová nerovnosť

miera nezamestnanosti

príjmové nerovnostiObsah:
 • Úvod
  Demografické trendy pôsobiace na trh práce:
  Početnosť a zloženie vekovej skupiny 45+
  Trh práce a jeho podmienenosť rodovej a vekovej dimenzii
  Miera zamestnanosti vekovej skupiny 45-64
  Rodová segregácia na trhu práce
  Horizontálna a vertikálna zamestnanecká segregácia
  Príjmové nerovnosti
  Plus pre ženy 45+
  Tu a teraz: Sondy do života žien 45+
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Filadelfiová, J.: Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce, Bratislava 2007
 • Andruchová, J., Bútorová, Z., Debrecéniová, J., Marošiová, L., Sekulová, M., Šumšalová, S.: Tu a teraz: sondy do života žien 45+, Bratislava 2007