Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Základy politológie - vypracované témy na skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47466
Posledná úprava
28.12.2018
Zobrazené
1 954 x
Autor:
jm99vr
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem politológie, Vznik, predmet, časti a smery politológie.

Názov politológia sa etymologicky odvodzuje zo starej gréčtiny, kde slovo „polis“ znamenalo konkrétny mestský štát, slovo „politikos“ záujem o veci verejné a „logos“ rozum, zákon či vedu.
Samotný pojem politológia sa v priebehu historického vývoja menil a v súčasnosti sa používa v germanofónnych a frankofónnych oblastiach čiže aj v štátoch strednej a východnej Európy, kým pojem politické vedy je zaužívaný v krajinách s angloamerickým vplyvom.
Objektom politológie je politika ako jedna z ťažiskových sfér spoločenského života a politológia vystupuje všade vo svete ako veda o politike, ktorú tvorí systém viacerých vied zaoberajúcich sa politikou ako významným spoločenským fenoménom.
Politológia sa ako samostatná disciplína formovala postupne najprv v USA, kde vznikla v roku 1857 na Kolumbijskej univerzite prvá Katedra histórie a politickej vedy a v roku 1903 aj Asociácia politických vied.
V Európe vznikla v roku 1871 vo Francúzsku Škola slobodných politických vied a v roku 1895 v Anglicku Londýnska škola ekonomiky a politických vied. Základy francúzskej a zároveň svetovej politológie vytvoril Alexis de Tocqueville (1805 - 1859) svojou knihou Americká demokracia.
Po prvej svetovej vojne vznikli v USA viaceré progresívne politologické pracoviská, ktoré boli úzko spojené s praxou s orientáciou na empirickú politológiu, ako ju prezentovali predstavitelia Chicagskej školy, najmä CH. E. Merriam a H. Lasswell.

Kľúčové slová:

politológia

štát

politické systémy

demokracia

volebné systémy

moc

menšina

občianstvo

národ

elityObsah:
 • 1. Pojem politológie, Vznik, predmet, časti a smery politológie. 3
  2. Politické systémy. Delenie politických systémov. 6
  3. Demokracia a diktatúra. Zmeny politických systémov. 8
  3.1 Demokracie 8
  3.2 Diktatúra 9
  3.2.1 Totalitná diktatúra 9
  3.2.2 Autoritatívna diktatúra 9
  4. Štát. Vznik a teórie vzniku štátu. Atribúty štátu. Formy štátu. Funkcie štátu. Suverenita štátu. Právny štát. 10
  5. Politické strany. Vznik, význam a úlohy politických strán. 14
  6. Typy politických strán a ideológie z ktorých vychádzajú. 15
  7. Volebné systémy. Voľby a ľudové hlasovanie. Typy a úlohy volieb. Volebné správanie. 17
  8. Politická moc. Štátna moc. Deľba moci. Legitimita moci. Vláda. Formy vlády. 22
  8.1. Politická moc 22
  8.2. Štátna moc 23
  8.3. Deľba moci 25
  8.4. Legitimita moci 28
  8.5. Vláda a formy vlády 29
  9. Občianstvo. Občianske práva, slobody a povinnosti. Občianska spoločnosť. Ľudské práva a slobody. Vznik, klasifikácia a ochrana ľudských práv. 31
  9.1 Občianstvo 31
  9.2 Občianske práva, slobody a povinnosti 31
  9.3 Občianska spoločnosť 31
  9.4 Ľudské práva a slobody 32
  9.5 Vznik, klasifikácia a ochrana ľudských práv 32
  10. Národ. Politický národ. Národné záujmy. Národ a štát. 34
  10.1 Národ 34
  10.2 Politický národ 34
  11. Menšina a väčšina. Druhy menšín. Záujmy menšín. Tyrania väčšiny. 35
  11.1 Menšina a väčšina 35
  11.2 Druhy menšín 35
  12. Politické elity. Vznik, štruktúra a úlohy politických elít. 36
  Použitá literatúra 38

Zdroje:
 • Korim, V. 2000. Základy politológie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta. 132 s.
 • Kolektív autorov. 2012. Politológia. Bratislava: Enigma, 2012. 363 s. ISBN 978-80-8133-009-4
 • BRÖSTL, Alexander: Právny štát. Košice, 1995.
 • BRÖSTL, Alexander: Dejiny politického a právneho myslenia. Bratislava: Ibi print tlačiareň, 1999.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko