Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Volebné systémy v kontexte teórie politiky

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46983
Posledná úprava
24.04.2017
Zobrazené
823 x
Autor:
peter.betko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
S pojmom voľby sa stretávame v takmer každom období nášho života a nielen v tom politickom. Už ako žiaci v škole si volíme triedneho zástupcu, volíme nového zástupcu oddelenia v práci. Volíme nového prezidenta, volíme politické strany do vlády, volíme ľudí do VÚŠ dokonca aj v náboženskom prostredí si kardináli volia nového pápeža. S pojmami voľby a volebný systém sa stretávame v demokratickej ale aj nedemokratickej spoločnosti. Voľby zabezpečujú suverenitu ľudu a tvoria základ inštitutívnej legitimizácie moci v danom politickom systéme alebo politickom režime. Sartori ich opísal ako ,,rozhodujúce východisko pre vertikálnu konštrukciu demokracie,,. Voľby sú prostriedok ktorý zabezpečuje chod demokratickej spoločnosti a odlišuje ju od nedemokratických spoločností. Legislatívnym základom volieb je volebný systém. Poznáme dva typy volebných systémov ktoré analyzujem a na základe poznatkov ich porovnám a vyvodím ktorí z nich je pre demokratickú spoločnosť lepší.

Kľúčové slová:

Voľby

volebné systémy

delenie

komparácia

demokratická spoločnosťObsah:
 • Úvod -3-
  1. Voľby a volebný proces v demokratickej spoločnosti -4-
  1.1 Rozdelenie volieb -5-
  2. Moderné volebné systémy -6-
  2.1 Väčšinový volebný systém -6-
  2.2 Volebný systém pomerného zastúpenia -7-
  2.3 Zmiešaný volebný systém -8-
  3. Koncepcia vzájomnej väzby medzi volebnými a straníckymi systémami -9-
  4. Porovnanie volebných systémov -10-
  Záver -12-
  Zoznam použitej literatúry -13-

Zdroje:
 • KLÍMA, M. 1998. Voľby a politické strany v moderních demokraciách. Praha : RADIX, spol. s. r. o., 1998. 276 s. ISBN 80-86031-13-6
 • HEYWOOD, A. 2008. Politické ideológie. Praha : ALEŠ ČENĚK., 2008. 362 s. ISBN 978-80-738013-7-3
 • KULAŠIK, P. 2007. Politológia. Hlohovec : EFEKT- COPY, spol. s. r. o., 2007. 322 s. ISBN 978-80-969820-8-0
 • TÓTH, R. 2007. Základy politológie. Bratislava : SPN-Mladé letá., 2007. 115 s. ISBN 80-10012-62-6
 • HORVÁTH, P. 2004. Voľby a volebné systémy. In Slovenská politologická revue., 2004, vol. 4 . Dostupné na internete: ISSN 1335-9096