Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Český a slovenský parlamentarizmus

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4601
Posledná úprava
19.09.2017
Zobrazené
2 414 x
Autor:
nadik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V mojej práci sa zaoberám vymedzením parlamentarizmu ako takého, jeho vývoja a súčasným smerovaním. V jednotlivých kapitolách som rozoberala český a slovenský parlamentarizmus, k čomu patrí aj ústavné vymedzenie obidvoch krajín, vývoj, rozloženie politických síl a prípadné zmeny parlamentarizmu.
Parlamentarizmus pochádza z Francúzska, pôvodne to bolo buržoázne štátne zriadenie, v ktorom podľa ústavy má vedúcu úlohu parlament. V súčasnej dobe je parlamentarizmus kreačná a politická závislosť vlády od parlamentu, teda výkonnej moci od zákonodarnej moci. Je to rozdelenie štátnej moci, kde najvyššie postavenie má parlament ako zastupiteľský zbor. Parlament okrem jemu vlastnej zákonodarnej moci vykonáva aj kontrolu výkonnej moci (vlády), to znamená, že vláda je od parlamentu závislá (žiada o vyslovenie dôvery) a je aj parlamentu zo svojej činnosti zodpovedná. To znamená, že parlament môže odvolať predsedu vlády, člena vlády. Parlament volí hlavu štátu. Hlava štátu je nepriamo zodpovedná parlamentu, to znamená, že akty hlavy štátu spolupodpisuje predsedu vlády alebo člen vlády, ktorý je zo svojej činnosti zospovedný parlamentu. Za klasickú krajinu, ktorá reprezentuje pravý parlamentarizmus sa považuje Veľká Británia, kde sa kabinet (ministerstvo) skladá len z vodcov tej strany, ktorá má v Dolnej komore väčšinu. Preto len anglický predseda ministerstva je zároveň hlavou vlády aj tej strany, ktorá je v parlamente, ktorá má väčšinu.
Pod pojmom parlamentarizmus sa skrýva fakt existencie parlamentu ako orgánu reprezentujúceho ľud, resp. národ, obdareného primárne zákonodárnou pôsobnosťou, čo je v podstat Kelsenové pojatie, umožňujúce nám prehlásiť za príklady parlamentarizmu snáď všetky štáty euroamerickej civilizácie.
Parlamentarizmus reprezentuje predovšetkým princíp väčšiny a ochrany menšiny, reprezentatívny mandát, uznanie plurality v spoločnosti a existencia politických strán ako ich vyjedrenia.

Kľúčové slová:

parlamentarizmus

slovenský parlamentarizmus

parlament

politické sily

prezidentObsah:
 • ÚVOD -3-
  1 Ústavné vymedzenie -6-
  1.1 Ústavné vymedzenie Českej republiky -6-
  1.2 Ústavné vymedzenie Slovenskej republiky -7-
  1.3 Vzťah parlamentu k prezidentovi v Českej republike -8-
  1.4 Vzťah parlamentu k prezidentovi v Slovenskej republike -8-
  1.5 Postavenie Ústavného súdu v Českej republike -9-
  1.6 Postavenie Ústavného súdu v Slovenskej republike -9-
  2 Vývoj parlamentarizmu v Českej a Slovenskej republike od roku 1993 -11-
  2.1 Vývoj parlamentarizmu v Českej republike od roku 1993 -11-
  2.2 Vývoj parlamentarizmu v Slovenskej republike od roku 1993 -11-
  3 Aktuálne rozloženie politických síl -13-
  2.1 Aktuálne rozloženie politických síl v Českej republike -13-
  2.2 Aktuálne rozloženie politických síl v Slovenskej republike -14-
  4 Perspektívy zmien parlamentalizmu -16-
  5 ZÁVER -18-
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV -19-
  PRÍLOHY -20-
  PRÍLOHA A Zloženie vlád a zoznam prezidentov v Českej republike od roku 1993 -20-
  PRÍLOHA B Zloženie vlád a zoznam prezidentov v Slovenskej republike od roku 1993 -21-

Zdroje:
 • Dušan Škvarna a kolektív, Lexikón slovenských dejín, ISBN 80-08-02977-3, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1999
 • Michal Kubát a kolektív, Politické a ústavné systémy zemí středovýchdní Evropy, ISBN 80-86432-92-0, EUROLEX BOHEMIA s.r.o. 2004
 • Peter Mosný, Ladislav Hubenák, Dejiny štátu a práva na Slovensku, ISBN 80-7097-600-4, UPJŠ 2005