Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Miesto a postavenie NR SR v politickom systéme SR

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5764
Posledná úprava
24.11.2017
Zobrazené
4 187 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tému „ Miesto a postavenie Národnej rady SR ( ďalej NR SR) v politickom systéme Slovenskej republiky som si zvolil z dôvodu detailnejšieho poznania zvolenej inštitúcie. Pre komparáciu s iným prvkom politického systému SR som si zvolil vzťah NR SR a prezidenta SR. NR SR plní úlohu jediného ústavodarného a zákonodarného orgánu v Slovenskej republike. Prezident SR je hlavou štátu a vrchným veliteľom ozbrojených síl SR. Komparáciu vyššie popísaných inštitúcií pokladám za veľmi dôležitú pri ďalšom rozširovaní vedomostí o politickom systéme SR. Následná komparácia vzťahu NR SR k prezidentovi SR by mala slúžiť pre komplexnejšie pochopenie prepojenosti jednotlivých orgánov a spektra vzťahov medzi nimi.
Pri rozpracovaní zvolenej témy sme použili ako primárnu literatúru „ Ústavu SR“, druhé vydanie knihy „ Politológia “ autorov Jána Liďáka a Viery Koganovej, publikácie „ Ako pracuje parlament “, z roku 2002, a „ Národná rada Slovenskej Republiky “, z roku 2001, knihu „ Náuka o spoločnosti “ autorky Anny Bockovej a kolektívu.

Kľúčové slová:

národná rada

prezident

komparácia

parlament

pôsobnosť NR SR

právomoci prezidenta

štátna mocObsah:
 • Úvod 5
  1. Národná rada Slovenskej republiky 6
  1.1 Postavenie a úloha NR SR 6
  1.2 Pôsobnosť NR SR 6-8
  1.3 Uznášania schopnosť NR SR 9
  1.4 Poslanci NR SR 9-10
  1.5 Predseda a podpredsedovia NR SR 10
  1.6 Postavenie a právomoci výborov NR SR 11-12
  2. Kancelária Národnej rady 13
  3. Prezident SR a jeho vzťah k NR SR 14
  3.1 Právomoci prezidenta SR 14
  3.2 Vzťah prezidenta SR a NR SR 14
  Záver 15
  Literatúra 16

Zdroje:
 • Ústava Slovenskej republiky, PORADCA s. r. o., Žilina, ISBN: 80-89213-35-9
 • Politológia, SOFA, Bratislava 2004, ISBN 80-89033-38-5
 • Národná rada Slovenskej republiky, publikácia z roku 2001, ISBN: 80-89052-05-3
 • Ako pracuje parlament, vydala Kancelária NR SR, Bratislava 2002, ISBN: 80-89052-13-4
 • Náuka o spoločnosti, SPN, Bratislava 2004, ISBN: 80-10-00388-3