Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Gorbačova perestrojka a glasnosť - Zánik ZSSR

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47092
Posledná úprava
06.11.2017
Zobrazené
953 x
Autor:
simonka.gasparikova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom našej seminárnej práce je priblížiť obdobie pôsobenia M.S. Gorbačova, ktorý sa stal známym hlavne svojimi programami perestrojky a glasnosti. Snažíme sa priblížiť to, ako sa dostal Gorbačov k moci a ako postupne aplikoval svoje reformy v spoločnosti. Veľmi dôležité sú hlavne reformy týkajúce sa ekonomickej a hospodárskej reformy, ale aj samotná glasnosť, ktorá prezentuje otvorenosť v politickom slovazmysle. Poukážeme na problémy, ktoré sa v ZSSR objavili a aj to akým spôsobom sa riešili. Časť práce venujeme aj tomu, ako sa verejnosť začala vyjadrovať k problémom a snažiť sa nastoliť návrhy riešení. Verejnosť sa prebudila a pochopila, že je nutné riešiť problémy a reformy prestavby podporili. V neposlednom rade sa pozrieme aj na to, ako sa ZSSR dostal k svojmu koncu a ako sa rozpadol.
Téma reforiem Gorbačova a tiež az zániku ZSSR je obsiahla a nedá sa zhrnúť na pár strán seminárnej práce, ale snažíme sa priniesť aspon základný prehľad toho, ako vyzerala situácia v ZSSR v rokoch 1985 až 1991, kedy Sovietsky zväz socialistických republík zanikol.

Kľúčové slová:

perestrojka

glasnosť

ZSSR

Gorbačov

prestavba

demokratizácia

rozpad komunizmuObsah:
 • ÚVOD 3
  1 Voľba Gorbačova na post generálneho tajomníka ÚV KSSZ 4
  2 Úvod do problematiky prestavby v ZSSR ( 1985-1991) 5
  3 Prestavba - Perestrojka 7
  3.1 Príčiny vedúce k prestavbe 7
  3.2 Ideový zdroj prestavby 9
  3.3 Riešenia a body programu prestavby 9
  3.4 Viac socializmu, viac demokracie 10
  4 Prvé výsledky prestavby 12
  4.1 Zapojenie verejnosti a masovej informácie do situácie v ZSSR 12
  4.2 Ekonomická reforma. Zasadanie ÚV KSSZ v júni 1987 13
  4.3 Sociálna politika prestavby 13
  5 Cestou demokratizácie 15
  5.1 Zákonnosť - neoddeliteľná súčasť prestavby 15
  5.2 Mládež, ženy a rodiny 15
  6 Glasnosť - liberalizácia komunizmu v ZSSR 17
  6.1 Vnútropolitické zmeny 17
  6.2 Koncept glasnosti v zahraničnej politike 19
  7 Rozpad komunizmu v ZSSR 20
  8 Kritický pohľad A. Heywooda na prestavbu 24
  ZÁVER 25
  Zoznam bibliografie 26

Zdroje:
 • Gorbačov, M.S.: Prestavba a nové myslenie pre našu krajinu a celý svet, Nakladateľstvo Pravda, Bratislava, 1981, 288 s.
 • Pullmann Michal: Koniec experimentu.Přestavba a pád komunismu v Československu,
 • Scriptorivm, Praha, 2011, 243 strán, ISBN 978-80-87271-31-5
 • Katuninec Milan: Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu,Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, 449 s., ISBN 978-80-224-1125-7
 • Heywood Andrew : Politické ideológie. Eurolex Bohemia s.r.o. Praha, 2005, 350 s., ISBN 80-86861-71-6
 • Brna Marián, vedúci práce: Milan Katuninec: Perestrojka M. Gorbačova a erózia normalizácie v Československu koncom 80. rokov 20. storočia ,Trnava, 2012, 43 s.