Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Dejiny politického myslenia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
44 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4607
Posledná úprava
19.09.2017
Zobrazené
5 563 x
Autor:
09238
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Na prelome tisícročí sme si zrejme intenzívnejšie uvedomili, že človek žije v priestore a v historickom čase, ktorý sa nikdy nedá vrátiť. V tomto zmysle nemôže ujsť pred svojou minulosťou, žiť mimo nej, alebo - ako vravieval Karl Jaspers - "Neexistuje cesta mimo sveta, ide len cez svet, neexistuje cesta mimo histórie, existuje len cez ňu."
Dejiny politického myslenia sú časťou politológie, ktorá skúma vývin politického myslenia. Úlohou dejín politického myslenia je zhrnúť a zovšeobecniť názory na politiku, politické inštitúty, deľbu politickej moci čiže na tvorbu usporiadania spoločnosti.
Pritom človek žije aj mimo historického času - vo svojich túžbach a predstavách, má svoj duchovný a svetonázorový rozmer. Nakoniec to isté sa dá aplikovať na spoločnosť, štát, či svetové spoločenstvo. Ktorákoľvek civilizácia, ktorýkoľvek jedinec preukazujú svoju prítomnosť v spleti vzťahov pomocou svojej ústrednej myšlienky. "Bez idey," tvrdieval F. M. Dostojevskij "nemôže existovať ani jedinec, ani národ, ani ľudská civilizácia."
Je nevyhnutné podčiarknuť, že samotný politický svet je historický fenomén, ktorý vznikol a formoval sa súbežne s procesmi vytvárania občianskej spoločnosti. Pritom obsah pojmu politický sa v priebehu dejín čiastočne, niekedy dokonca radikálne menil. Adekvátne k tomu sa menili i postoje a vysvetľovanie fungovania (politického) sveta, jeho komponentov, poslania a funkcií.
V rámci takýchto kolektívnych rozhodnutí je politika umením spravovať veci verejné, umením riadiť štát a obhajovať záujmy jedného štátu voči druhému, vytvárať a udržovať vzťahy medzi týmito štátmi. Prostriedkom politiky je politická moc, ktorú je možné získať buď demokratickými prostriedkami alebo násilím. V demokratickej spoločnosti vstupujú do politiky politické subjekty politickým presvedčovaním a vyjednávaním a tak vytvárajú politické rozhodnutia. Medzi takéto subjekty môžu patriť jednotlivci (občania) alebo organizácie (politické strany a hnutia, občianske združenia a iné záujmové skupiny). Vynútiteľnost politického rozhodnutia je zaistená autoritou, ktorá vykonáva politickú moc. Politika ako správa vecí verejných bola chápaná už v antickom Grécku.

Kľúčové slová:

dejiny

politológia

antika

politické myslenie

liberalizmus

politikaObsah:
 • Staroveký blízky východ
  Politické myslenie v antickom Ríme
  Politická teológia ranného kresťanstva
  Čínske politické myslenie
  Hinduistické politické myslenie
  Islamské politické myslenie
  Stredoveké európske politické myslenie
  Predzvesť renesancie a reformácie
  Politické myslenie renesancie a reformácie
  Zrod liberalizmu
  Od novoveku po vznik modernej vedy o politike :
  Zdroje :

Zdroje: