Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Politológia - prednášky, spracované podľa knihy

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40511
Posledná úprava
15.07.2012
Zobrazené
1 694 x
Autor:
matka1683291
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. POLITOLÓGIA AKO VEDA OPOLITIKE
1.1 Vznik politológie a vymedzenie jej predmetu

• utváral sa postupne, menil sa a vyvíjal podľa toho ako sa menili názory na politickú realitu.
• prvé zárodky vedy o politike nachádzame už v antickom Grécku, politológia ako vedná disciplína vzniká až na prelome 1985 a 20. storočia v odlišných podobách v USA a v Európe
• na medzinárodnej konferencií politológov v Paríži v roku 1949 bol oficiálne vymedzený rozsah politickej vedy, a uznaná ako samostatná vedná disciplína

Vymedzenie predmetu politológie
• politológia ako každá vedná disciplína má svoj predmet skúmania, metódy, čiže nástroje umožňujúce získať a spracovávať nové poznatky
• Jedna z mnohých definícií je, že predmetom politológie sú zákonitosti vzniku a vývoja politickej moci, politických ideí, vzťahov a inštitúcii a pôsobenie človeka v týchto inštitúciách.
• politológia je veda zaoberajúca sa politickými vzťahmi v spoločnosti, medzi organizáciami a inštitúciami
...

Kľúčové slová:

politológia

prednášky

spracované podľa knihyObsah:
 • 1. POLITOLÓGIA AKO VEDA OPOLITIKE
  1.1 Vznik politológie a vymedzenie jej predmetu
  1.2 Politika a politická moc – kľúčové kategórie politológie
  1.3 Metodologický aparát a funkcie politológie
  2. POLITICKÝ SYSTÉM A JEHO ZLOŽKY
  2.1 Politický systém všeobecne
  2.2 Delenie politických systémov
  2.3 Parlamentná a prezidentská forma vlády
  2.4 Štát v politickom systéme
  2.5 Politické strany v politickom systéme
  2.6 Politické hnutia a nátlakové skupiny
  3. VOĽBY A VOLEBNÉ SYSTÉMY
  3.1 Voľby a ich základné funkcie
  3.2 Volebné systémy
  3.3 Volebný zákon SR
  4. KOMPARÁCIA POLITICKÝCH SYSTÉMOV
  4.1 Spojené štáty americké
  4.2 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severné Írsko
  4.3 Nemecká spolková republika
  4.4 Francúzska republika
  4.5. Talianska republika
  4.7 Česká republika
  7. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
  7.1 Charakteristika medzinárodných vzťahov
  7.2 Druhy medzinárodných vzťahov
  7.6 Medzinárodné organizácie

Zdroje:
 • Liďák, J., Koganová, V.: Politológia. SOFA, Bratislava, 2004, druhé doplnené vydanie