Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Nacionalizmus ako riziko modernej demokracie

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47095
Posledná úprava
06.11.2017
Zobrazené
905 x
Autor:
simonka.gasparikova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nacionalizmus je téma, ktorá je vždy aktuálnou. Prináša aj pozitíva, ale aj značné negatíva a riziká, ktoré môžu ohroziť spoločnosť. Považujem preto za dôležité, aby sa tejto téme venovala väčšia pozornosť. V mojej práci priblížim tému nacionalizmu, jeho vývoj, prejavy aj riziká.
V prvej časti práce sa budem venovať tomu, čo vlastne nacionalizmus predstavuje, ako je chápaný a ako sa vyvíjal. Pozastavím sa pri viacerých autoroch, ktorí sa ním zaoberali a snažili sa ho definovať. Tiež sa zameriam na termíny súvisiace s touto ideológiu, na pozitívne prínosy ale aj negatíva teórie nacionalizmu. Druhá časť práce bude venovaná Ernestovi Gellnerovi, ktorý niekoľko publikácií venoval práve téme nacionalizmu a rozprúdil v spoločnosti polemiku. Ďalšia kapitola sa v skratke bude zaoberať nacionalizmu na Slovensku a jeho prejavom. V poslednej časti priblížim riziká nacionalizmu, ktoré ohrozujú spoločnosť a fungovanie demokracie.
Keďže už samotný názov témy navodzuje pocit, že nacionalizmus je sám o sebe negatívny, tak som sa rozhodla si stanoviť hypotézu, ktorú sa pokúsim buď vyvrátiť alebo potvrdiť. Hypotéza znie, že nacionalizmus nie je len prvkom negatívnym, ale priniesol aj niečo pozitívne. Ďalšie tvrdenie, ktoré sa budem snažiť uviesť na pravú mieru je, že prejavy nacionalizmu sú viditeľné aj na Slovensku. Okrem týchto hypotéz, ktoré buď vyvrátim alebo potvrdím, je cieľom aj priblížiť tému nacionalizmu a vysvetliť čo vlastne predstavuje.
Pri písaní práce využijem nielen knižné zdroje, hlavne od Gellnera, ale taktiež internetové články a názory mnohých autorov zverejnených na internete.

Kľúčové slová:

nacionalizmus

demokracia

riziká demokracie

nacionalizmus na Slovensku

vznik nacionalizmuObsah:
 • ÚVOD 3
  Nacionalizmus - jeho vznik, chápanie a definície 4
  Ernest Gellner a jeho chápanie nacionalizmu 8
  Nacionalizmus na Slovensku 11
  Riziká nacionalizmu v modernej demokracii 12
  ZÁVER 14
  Zoznam bibliografie 15

Zdroje: