Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Politický systém Slovenskej republiky

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
47 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35308
Posledná úprava
26.08.2011
Zobrazené
2 944 x
Autor:
zuzkabar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. TEORETICKO-METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ
Jednou z najvýznamnejších a zároveň najdôležitejších kategórií politickej vedy, ktorá umožňuje pochopiť život v spoločnosti v jednote fungovania a vzájomného pôsobenia všetkých jeho súčastí je politický systém. Používanie pojmu systém a vymedzenie politického systému má korene už v dávnej minulosti a je vyústením dlhodobého dejinného vývoja. Z etymologického hľadiska znamenalo grécke slovo systém zoskupenie, zjednocovanie alebo priamo celok. Problematikou systému sa zaoberal už Aristoteles. Základy politického systému vytváral už vtedy, keď v rôznych súvislostiach vysvetľoval, že celok je viac ako súhrn jeho častí...

2. ŠTÁT A DEĽBA ŠTÁTNEJ MOCI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Podľa Ústavy Slovenskej republiky z hľadiska štátneho zriadenia je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát s parlamentnou formou vlády. Je jednotným, unitárnym štátom, ktorého územie je nedeliteľné a môže sa členiť len na administratívno-teritoriálne časti. Slovenská republika má vlastné štátne občianstvo, ktorého nadobúdanie a stratu upravuje zákon Národnej rady. Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. Štátna moc Slovenskej republiky pochádza priamo od jej občanov...  

Kľúčové slová:

SR

zákonodarna moc

výkonna moc

súdna moc

deľba mociObsah:
 • Úvod str. 4
  1. Teoreticko – metodologické východiská str. 6
  2. Štát a deľba štátnej moci v Slovenskej republiky str. 8
  2.1. Zákonodarná moc str. 9
  2.2. Výkonná moc str. 13
  2.3. Súdna moc str. 19
  3. Stranícko – politický systém Slovenskej republiky str. 22
  4. Tretí sektor str. 25
  Záver str. 28
  Použitá literatúra str. 29

   
   

Zdroje:
 • Adamová, K. – Křížkovský, L.: Politologie. Praha: Codex, 1997.
 • Barnovský, M. a kol.: Dokumenty národnej identity a štátnosti 2. Bratislava 1998.
 • Bocková, A. a kol.: Náuka o spoločnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001.
 • Čič, M. a kol.: Komentár k ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, 1997.
 • Gál, F. – Mesežnikov, G. – Kollár, M.: Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003.
 • Horváth, P.: Funkcia prezidenta v ústavných systémoch. Bratislava: Rozhľady, 2000.
 • Křížkovský, L. – Adamová, K.: Základy politologie. Praha: Svoboda, 1992
 • Kulašik, P.: Úvod do politológie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002.
 • Liďák, J. a kol.: Politický systém Slovenskej republiky po roku 1989. Bratislava: Ekonóm, 2001.
 • ...