Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových

Medzinárodné vzťahy II. (štát, národný záujem, zahraničná politika...)

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
8,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48334
Posledná úprava
15.03.2023
Zobrazené
45 x
Autor:
radoslava.jakubikova69
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Systémy
Štát ako aktér medzinárodných vzťahov funguje v systéme

Odbor medzinárodné vzťahy vzniká v druhej polovici 20. storočia
Najskôr bola disciplína aplikovaná v iných odborov


Systém - množstvo prvkov, ktoré sa medzi sebou nachádzajú vo vzťahoch a súvislostiach a tvoria určitý celok, jednotu
· Výstavbu, tvar systému a jeho fungovanie charakterizuje hierarchickosť a mnohoúrovňovosť
Spoločenské systémy (typ cieľavedomých systémov)- ich fungovanie je podriadené dosiahnutiu určitého cieľa a zároveň sa môžu samoregulovať: svoju organizovanosť a štruktúru
Dôležitá vlastnosť: homeostáza, čiže stav dynamickej rovnováhy systémov (akcia-reakcia)
· adaptívne systémy: samoriadenie a sebavývoj

Štát ako súčasť svetového politického systému
Štát je definovaný ako
Vestfálsky systém - vzťahy v systéme sú usporiadané na základe moci
Celá mocenská rovnováha ja však iba súborom hypotéz
Rast moci štátu= zásah do výsostného mocenského postavenie iného štátu, t.j. do jeho suverenity
Suverenita? Zvrchovanosť?
Štát je suverénny iba ak nie je vo svojom konaní OBMEDZOVANÝ
Dichotómia princípu suverenity
Zvrchované správanie na území štátu je zdrojom konfliktu
...

Kľúčové slová:

medzinárodné vzťahy

štát

globalizácia

politika

diplomacia

zahraničná politika

medzinárodné právo

verejná mienka

medzinárodný vzťah

OSN

mäkká moc

diplomat

politik

štátnikObsah:
 • 1. Štát súčasť systému v procese globalizácie
  2. Národný záujem. Definovanie pojmu a jeho vývoj. Ciele a záujmy štátu.
  3. Zahraničná politika štátu. Definovanie a determinanty. Zahranično-politická doktrína. Vojensko-politická doktrína. Metódy realizácie zahraničnej politiky.
  4. Koncept mäkkej moci v teórii a praxi.
  5. Diplomacia ako prostriedok zahraničnej politiky.
  6. Propaganda, špionáž, masmédiá.
  7. Regulatívne prvky- medzinárodné právo, morálky, verejná mienka.
  8. Kultúrne aspekty medzinárodných vzťahov.
  9. Prípadové štúdie problémov z aktuálneho vývoja medzinárodných vzťahov.

Zdroje:
 • prednášky
 • prezentácie
 • semináre
 • poznámky
 • skriptá
 • odborná literatúra