Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 676   projektov
1 nových

Hospodárstvo Bulharskej republiky

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11892
Posledná úprava
08.07.2019
Zobrazené
1 515 x
Autor:
bosorkay
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pri štúdiu hospodárstva Bulharskej republiky som čerpala z literatúry, kde som sa oboznámila a neskôr snažila načrtnúť vývoj hospodárstva v spomínanej krajine. Pri ďalšom skúmaní ako bol súčasný stav hospodárstva, perspektívy a faktory hospodárskych pomerov som vychádzala najmä z internetových stránok EÚ, Slovenska, Českej republiky, Bulharska, Veľkej Británie, kde som našla mnoho aktuálnych informácií.
Túto tému som si vybrala preto, lebo ma zaujímal stav krajiny či už z vnútroštátneho (vyspelosť krajiny, životná úroveň obyvateľstva) alebo zahraničného hľadiska, napríklad vstup krajiny do Európskej únie, ako aj vo svete a presadzovaní sa na medzinárodnom trhu. Zaujímalo ma ako sa Bulharsko vysporadúva z integrácii do EÚ, aké sú jeho záväzky voči ostatným členským štátom, či tieto záväzky dokáže plniť a aké výhody mu členstvo prináša.

Kľúčové slová:

Bulharská republika

energetika

priemysel

doprava

cestovný ruch

poľnohospodárstvo

ropovod

medzinárodné organizácie

zahraničný obchod

pracovná silaObsah:
 • 1 Úvod 3
  3 Geografická poloha a základné geografické údaje 4
  4 Politické a administratívne usporiadanie 5
  5 Vývoj hospodárstva v štáte 5
  6 Súčasný stav štátu 8
  6.1 „...Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch 8
  6.2 „...Programy zahraničného obchodu, technickej a finančnej pomoci, projekty regionálnej spolupráce 8
  6.3 Hlavné odvetvia hospodárstva 9
  6.3.1 Energetika 9
  6.3.2 Priemysel 9
  6.3.3 Poľnohospodárstvo 10
  6.3.4 Doprava 10
  6.3.5 Cestovný ruch 11
  6.4 Import spotrebných tovarov za rok 2004,2005,2006 v mil.EUR 11
  6.5 Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu 12
  7 Priestorové rozdiely hospodárskej úrovne v štáte 13
  „...REGIONÁLNE ŠTRUKTÚRY 13
  Juhozápadný makroregión 13
  Južná oblasť 14
  Sever 14
  8 Perspektívy hospodárstva 14
  8.1 „...Na základe Národnej stratégie integrovaného rozvoja infraštruktúry Bulharska na roky 2006 - 2015 sa najväčšie investičné aktivity budú realizovať v následovných oblastiach: 15
  8.2 Výstavba ropovodu 15
  8.3 Dohoda o nórskom programe spolupráce pre hospodársky rast a udržateľný rozvoj v Bulharsku medzi Nórskym kráľovstvom a Bulharskou republikou. 16
  9 Faktory hospodárskych pomerov 16
  9.1 Bulharsko a EÚ 16
  9.2 Dobrá pracovná sila 17
  9.3 Strategická poloha 17
  9.4 Zahraniční investori 18
  10 Záver 19
  11 Zoznam použitej a citovanej literatúry 20

Zdroje: