Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46278
Posledná úprava
23.11.2015
Zobrazené
1 873 x
Autor:
timotej.mikus
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Bakalárska práca sa zaoberá komparáciou volebných systémov do celoštátnych zákonodarných orgánov Slovenskej republiky, Poľskej republiky a Maďarska. Cieľom práce je analýza volebných systémov vybraných krajín a ich vplyv na podobu straníckeho systému. Následne sa práca zameriava na porovnanie spoločných a rozdielnych znakov volebných systémov od obdobia po páde komunizmu až do súčasnosti. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá popisom troch typov volebných systémov, ktorými sa vyberá politická reprezentácia na celoštátnej úrovni. V druhej kapitole sa práca zaoberá vývojom volebných a straníckych systémov vo vybraných krajinách. Tretia kapitola komparuje volebné systémy zmienených štátov a ich jednotlivé aspekty ako sú volebné obvody, uzatváracie klauzule a metódy prepočítavania hlasov na mandáty.

Kľúčové slová:

volebný systém

volebné obvody

výsledky volieb

zmeny volebných pravidiel v rozpätí 1990 - 2015

aktuálna situácia v krajinách

zoznám vlád

vplyv volebného systému na výber exekutívyObsah:
 • Obsah
  Zoznam ilustrácií 7
  Zoznam tabuliek 8
  Zoznam skratiek a značiek 9
  Úvod 11
  1 Volebné systémy 13
  1.1 Pomerný volebný systém 13
  1.2 Väčšinový volebný systém 16
  1.3 Zmiešaný volebný systém 17
  2 Volebné a stranícke systémy Poľska, Slovenska a Maďarska 20
  2.1 Volebný systém Poľska 20
  2.2 Stranícky systém Poľska 22
  2.3 Volebný systém Slovenska 26
  2.4 Slovenský stranícky systém 28
  2.5 Volebný systém Maďarska 32
  2.6 Stranícky systém Maďarska 34
  3 Komparácia 38
  3.1 Volebné obvody 38
  3.2 Uzatváracia klauzula 40
  3.3 Metodika prepočítavania hlasov na mandáty 42
  3.4 Vplyv volebných systémov na stabilitu exekutív 43
  3.4.1 Vplyv poľského volebného systému na exekutívu 43
  3.4.2 Vplyv slovenského volebného systému na exekutívu 45
  3.4.3 Vplyv maďarského volebného systému na exekutívu 46
  Záver 47
  Zoznam tabuliek 50
  Zoznam použitej literatúry 53
  Prílohy 57

Zdroje:
 • BALÍK, S. - HAVLÍK, V. 2011. Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010). Brno : Masarykova Univerzita medzinárodný politologický ústav, 2011. 259 s. ISBN 978-80-210-5537-7.
 • ČALOUD, D. - HAVLIK, V. - ŠEDO, J. 2004 Systemy poměrneho zastoupeni. Brno : MPÚ, 2004.
 • HLOUŠEK, V. - KOPEČEK, L. - ŠEDO, J. 2011. Politické systémy. Ostrava : Barrister & Principal 2011. ISBN 978-80-87474-23-5
 • CHYTILEK, R. - ŠEDO, J. - LEBEDA, T. - ČALOUD, D. 2009. Volební systémy. Praha : Portál, 2009. 376 s. ISBN 978-80-7367-548-6.
 • KLIMA, M. 1998. Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha : Vydavateľstvo Radix, 1998. 276 s. ISBN 80-86031-13-6.
 • KUBÁT, M. 2004. Politické a ústavní zemí středovýchodní Evropy. Praha : Eurolex Bohemia, 2004. 432 s. ISBN 80-86435-90-4.
 • KUBÁT, M. 2005. Demokracie v Poľsku. Praha : Vydalo sociologické nakladateľstvo, 2005. 181 s. ISBN 80-86429-46-6.
 • LEBEDA, T. 2008. Volební systémy poměrneho zastoupení. Praha : Nakladateľstvo Karolinum, 2008. 160 s. ISBN 978-80-246-1523-3.
 • MLEJNEK, J. 2010. Smíšené volební systémy a většinotvorné modifikace systému poměrných. Praha : Vydavateľstvo Karolinum, 2010. s. 190 ISBN 976-80-246-1762-4.
 • NOVÁK, M. 2012. Úvod do studia politiky. Praha : Vydavateľstvo Slon, 2012. s. 784 ISBN 978-80-7419-052-0.
 • NOVÁK, M. - LEBEDA, T. 2004. Volební systémy a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Plzeň, 2004. s. 485. ISBN 8086473880
 • PETÓCZ, K. 1997. Základy demokratických volebných systémov. Bratislava : Vydavateľstvo IVO, 1997. 84 s. ISBN 80-967739-3-3.
 • PINK, M. 2012. Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993. Brno : CDK, 2012. 261 s. ISBN 978-80-7325-287-8.
 • SARTORI, G. 2001. Srovnávací ústavní inženýrství. Praha : Vydavateľstvo Finidr, 2001. 237 s. ISBN 80-85850-94-X.
 • STRMISKA, M. - HLOUŠEK, V. - KOPEČEK, L. - CHYTILEK, R. 2005. Politické strany moderní Evropy. Praha : Portal, 2005. 728 s. ISBN 80-7367-038-0.
 • ŠEDO, J. 2007. Volební systémy postkomunistických zemí. Brno : CDK, 2007. 419 s. ISBN 978-80-7325-137-6.
 • Zákon č. 333/2004 Z.z., o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, v znení neskorších právnych predpisov §43 odst. 1
 • Zákon č. 333/2004 Z.z., o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, v znení neskorších právnych predpisov §43 odst. 2