Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Diferenčné znaky novín a časopisu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12706
Posledná úprava
13.08.2020
Zobrazené
4 603 x
Autor:
zabinka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prečo ma oslovila práve táto téma? Dnešná doba je tzv. „počítačová“, alebo doba masmédií. Dnes sú na prvom mieste počítače, moderná technika a elektronika. Ale aj napriek tomu predávanie novín a časopisov patrí medzi najväčšie biznisy vo svete.
Touto prácou som sa pokúsila bližšie priblížiť rozdiely medzi novinami a časopismi, nie len po vizuálnej stránke , ale aj po stránke formálnej a obsahovej.
Vývin novín a časopisov siaha hlboko do minulosti. Preto v tejto práci uvádzam históriu a historický vývin nielen novín a časopisov, ale aj vynájdenie kníhtlače, poštového spojenia, pošty a prvých novín. Myslím si, že to úzko súvisí s touto témou, lebo diferenčné znaky sa vyvíjali s vývinom novín a časopisov.
...

Kľúčové slová:

noviny

časopis

diferenčné znaky novín

história novín

diferenciácia

rozdieľ

rozdieľnosť

slovo

písmeno

písmo

písané slovo

spáva

správy

žurnalisitkaObsah:
 • Úvod
  Dar slova
  1. HISTÓRIA
  1.1. História vo svete
  1.2. História na Slovensku
  2. ÚVOD K NOVINÁM A ČASOPISOM
  2.1 Noviny a časopisy
  2.2. Kto sa podieľa na tvorbe novín a časopisov?
  2.3. Diferenčné znaky novín a časopisov
  2.3.1. Obsahové zameranie
  2.3.2. Periodicita
  2.3.3. Podiel novinárskych žánrov
  2.3.4. Forma

Zdroje:
 • JACZ, Ľ. (ed.): Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982, ISBN 65-005-82.
 • REPKOVÁ, T.: Ako robiť profesionálne noviny. Bratislava: LOGOS, 2004, ISBN 80-88800-29-3.
 • TUŠER, A.: Ako sa robia noviny. Bratislava: SOFA, 2003, ISBN 80-89033-21-1.
 • TUŠER, A a koletív.:Vydávame školský časopis. Zvolen: Krajská knižnica Ľ. Štúra, 2005, ISBN 80-85136-34-1.
 • PRAVDOVÁ, H.: Systém a organizácia práce v tlačovom médiu. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a metoda, 2004, ISBN 80-89034-74-8
 • MALLETE, F.M.: Příručka pro novináře střední východní Evropy. World Press Freedom Committee, ISBN 80-7106-045-3
 • DOČEKALOVÁ, M.: Tvůrči psaní pro každého. Praha: Grada Publishing, 2006, ISBN 80-247-1602-X
 • SERAFÍNOVÁ, D., VATRÁL, J.: Náčrt dejín slovenskej žurnalistiky. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2005, ISBN 80-8084-091-9
 • Encyklopedický ústav SAV.: Školský lexikón. Bratislava: SPN, 1992, ISBN 80-08-051705
 • DALY, S. WICE, N.: Alt cult Encyklopedie kultúrnich trendu devadesátych let. Brno: Books, 1999, ISBN 80-7242-065-8
 • Lexikón slovenských dejín. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo,1997
 • RUTTKAY, F.: Dejiny slovenského novinárstva do roku 1918(skriptá). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 1999
 • VOJTEK, J.: Novinárstvo: charakteristické črty, vznik a vývoj. In: Matúš, J. - Valentovičová, D. - Magál, S. Malý slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2005, (poznámky)