Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Komparatívna analýza Slovenskej republiky a Českej republiky v oblasti poľnohospodárstva

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46609
Posledná úprava
11.04.2016
Zobrazené
1 280 x
Autor:
zoltan.allo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Vo všeobecnosti by mala každá krajina či spoločnosť dbať na svoju potravinovú politiku a väčšej či menšej miere rešpektovať svoju sebestačnosť. Vo svete je veľa konfliktov- neraz aj vojenských, kde môžeme ako príčinu uviesť realizáciu zlej politiky v poľnohospodárskej oblasti či už v dôsledku malej podpory domácich zdrojov alebo prostredníctvom veľkej naviazanosti na importe základných poľnohospodárskych surovín. kde je badať závislosť na svetových cenách poľnohospodárskych komodít a veľkú volatilitu týchto cien. Témou tejto seminárnej práce je komparatívna analýza v oblasti poľnohospodárstva medzi Slovenskou a Českou republikou. Obe krajiny tvorili ešte v nedávnej minulosti jeden spoločný štát. poľnohospodárska prvovýroba a živočíšna výroba ako hlavné piliere poľnohospodárstva sú vo väčšine ukazovateľov porovnateľné a preto je táto základná báza veľmi vhodná na realizáciu komparatívnej analýzy. Štruktúra pestovaných kultúrnych plodín, osevne plochy, živočíšna výroba či zamestnanosť v poľnohospodárskej oblasti sú hlavnými bodmi tvoriacimi túto analýzu.

Kľúčové slová:

komparatívna analýza

SR a ČR

poľnohospodárstvo

rastlinná výroba

živočíšna výroba

národné hospodárstvoObsah:
 • Obsah
  ÚVOD
  1 ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE
  1.1 Národné hospodárstvo
  1.2 Poľnohospodárstvo ako súčasť národného hospodárstva
  1.3 Rastlinná výroba
  1.4 Živočíšna výroba
  2 POROVNÁVACIA ANALÝZA
  2.1 Komparatívna analýza v oblasti rastlinnej výroby
  2.2 Komparatívna analýza v oblasti živočíšnej výroby
  ZÁVER
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Zdroje:
 • BOUŠKA, Jan a.i. 2006. Chov dojného skotu. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2006. 186 s. ISBN 80-86726-16-9
 • BUJŇÁKOVÁ, Mariana 2009. Postavenie poľnohospodárstva v ekonomike SR : výskumná práca. Zborník vedeckých prác z riešenia projektu VEGA č. 1/0403/09. Prešov: Prešovská univerzita, 2010, s. 15.
 • ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír 2010. Rastlinná výroba II. 1 vyd. Nitra: SPU, 2010. 158 s. ISBN 978-80-552-0481-9
 • DEBRECÉNI, Ondrej - BULLOVÁ Mária 2009. Integrovaná ţivočíšna výroba. 2. vyd. Nitra: SPU, 2009. 222 s. ISBN 978-80-552-0299-0
 • MOLNÁROVA Juliana a.i. 2012. Rastlinná výroba I. 2. vyd. Nitra: SPU, 2012. 152 s. ISBN 978-80-552-0903-6
 • POSPÍŠIL. Richard a.i. 2008. Integrovaná rastlinná výroba, 1. vyd. Nitra: SPU, 2008. 181 s. ISBN 978-80-552-0141-2.
 • Štatistická ročenka České republiky za rok 2013. Praha: Český statistický úřad, Dragon Press s.r.o., 2013. 831 s. ISBN 978-80-250-2386-0
 • Štatistická ročenka Slovenskej republiky za rok 2013. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, VEDA, 2013. 696 s. ISBN 978-80-224-1333-6