Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Rekreácia a voľný čas

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47149
Posledná úprava
20.11.2017
Zobrazené
2 159 x
Autor:
katarina.gerhatova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Voľný čas patrí medzi významný atribút v živote človeka. Je to čas slobody a voľnosti, kedy má človek priestor na sebavyjadrenie a sebarealizáciu svojich potrieb a záujmov. Ak nepracujeme či nemáme žiadne záľuby ako svoj voľný čas efektívne využiť? Aké funkcie plní voľný čas a akú úlohu zohráva v našom živote ? Na tieto otázky si v našej seminárnej práci odpovieme.

Naša seminárna práca je rozdelená na tri kapitoly. V prvej kapitole si definujeme voľný čas, oboznámime sa s funkciami voľného času a povieme si aké determinanty nás počas života ovplyvňujú. V druhej kapitole si rozoberieme problémy s využívaním voľného času a oboznámime sa s Chartou výchovy pre voľný čas. Tretia kapitola je venovaná rekreácii, histórií rekreácie a voľno časovým aktivitám u seniorov a u detí.

Cieľom našej seminárnej práce bolo oboznámiť sa s pojmom voľný čas, s jeho využitím, s voľno časovými aktivitami a činnosťami a taktiež sme sa snažili ozrejmiť súčasné problémy s efektívnym využitím voľného času.

Kľúčové slová:

rekreácia

voľný čas

odpočinok

charta

voľnočasové aktivity

historické korene

funkcieObsah:
 • Úvod
  1 Voľný čas
  1.1 Definícia voľného času
  1.2 Funkcie voľného času
  1.3 Voľný čas v ľudskom živote
  2 Voľný čas v súčasnosti
  2.1 Charta výchovy pre voľný čas
  2.2 Problémy s využívaním voľného času
  2.3 Výskum voľného času
  3 Rekreácia a voľnočasové aktivity
  3.1 Historické korene
  3.2 Voľnočasové aktivity a činnosti
  3.2.2. Voľnočasové aktivity u seniorov
  3.2.3 Voľnočasové aktivity u detí
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • BOBRÍK, M. ONDREJKOVÁ, A. Pohybové aktivity a ľudské zdravie.
 • BOHAČIKOVÁ, D. 2014. Preťažovanie dieťaťa volnočasovými aktivitami: diplomová práca. Praha: Univerzita Karlova, 2014. 88s.
 • JANIŠ, K.- SKOPALOVÁ,J. 2016. Volný čas seniorů. Praha: Grada, 2016. 160 s. ISBN 978-80-247-5535-9.
 • KOCOVÁ,N. 2011. Problémy a perspektívy voľného času: diplomová práca. Košice: UPJŠ, 2011. 131 s.
 • MAŤUCHOVÁ,V. 2007. Voľný čas a jeho vplyv na rozvoj osobnosti jednotlivca: bakalárska práca. Banská Bystrica: UMB, 2007. 35 s.
 • ROVNÝ, M. 1980. Hry na voľný čas. Bratislava: Šport, slovenské telovýchovné nakladateľstvo, 1980. 160 s. ISBN 77-053-80
 • SUPUKA,J. 2001. Podmienky na rekreáciu v prímestských a mestských zónach na Slovensku.
 • VIEHOFFOVÁ, H.- REUYSOVÁ, E. 1996. Jak s detmi trávit volný čas. Praha: Portál, 1996. 180 s. ISBN 80-7178-073-1.
 • ŽEŇUCHOVÁ, D. 2010. Voľný čas a záujmové vzdelávanie dospelých: diplomová práca. Prešov: Prešovská univerzita, 2010. 94s.