Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Techniky mediálnej manipulácie

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40718
Posledná úprava
21.10.2012
Zobrazené
3 047 x
Autor:
trabalik.miroslav
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V práci sa zaoberáme najčastejšími technikami mediálnej manipulácie, spoločne s nimi vysvetľujeme základné pojmy týkajúce sa masmédií. V prvej kapitole charakterizujeme a bližšie opisujeme pojmy týkajúce sa médií a komunikácie, ale aj manipulácie. Druhá kapitola poukazuje na etiku v médiách a s ňou súvisiaci mediálny produkt. Zároveň v tejto kapitole opisujeme aj atribúty, ktoré by mal obsahovať kvalitný mediálny produkt. V tretej kapitole sa už priamo venujeme najrozšírenejším technikám mediálnej manipulácie od zamlčovania nepohodlných informácií až po techniky pochlebovania. V závere kapitoly zhrnieme najčastejšie manipulácie s informáciou. V poslednej štvrtej kapitole teoretickej časti sme sa sústredili na vplyv manipulácie a médií na jedinca a spoločnosť. Pomocou typológie sme pomenovali mediálne účinky a jeho predpoklady. V praktickej časti uvádzame príklady techník manipulácie, ktoré využívajú slovenské médiá. Rozborom textov a relácií na ne poukazujeme a snažíme sa vysvetliť ako vplývajú na príjemcu.

Kľúčové slová:

etika

informácia

manipulácia

médiá

mediálny produktObsah:
 • ÚVOD 11
  1. ZÁKLADNÉ POJMY 12
  2. ETIKA A MEDIÁLNY PRODUKT 15
  3. ANALÝZA NAJROZŠÍRENEJŠÍCH TECHNÍK MEDIÁLNEJ MANIPULÁCIE 18
  3.1 Zamlčanie nepohodlných informácií 19
  3.2 Zverejňovanie neoverených informácií 20
  3.3 Zámerné obvinenia 21
  3.4 Invektívy a definovania 22
  3.5 Manipulácia pomocou titulkov a perexov 23
  3.6 Metóda prekrytia 24
  3.7 Metóda zdanlivých autorít 24
  3.8 Propagovanie historickej straty pamäte 25
  3.9 Agresivita a sex na želanie? 26
  3.10 Narábanie so strachom 26
  3.11 Ovplyvňovanie emócií 27
  3.12 Simulácia objektivity a neutrality 27
  3.13 Objektivizácia reality 28
  3.14 Techniky pochlebovania 29
  3.15 Zhrnutie techník mediálnej manipulácie 29
  4. PSYCHOLOGICKÉ A SOCIOLOGICKÉ ASPEKTY MEDIÁLNEJ MANIPULÁCIE 30
  4.1 Predpoklad mediálneho účinku 31
  4.2 Vplyv a účinok médií 32
  4.2.1 Plánované a krátkodobé 32
  4.2.2 Neplánované a krátkodobé 33
  4.2.3 Plánované a dlhodobé 33
  4.2.4 Neplánované a dlhodobé 33
  4.3 Vplyv médií na jedinca 34
  4.3.1 Kognitívne pôsobenie médií 34
  4.3.2 Vplyv médií na postoje 35
  4.3.3 Emocionálne pôsobenie médií 35
  4.3.4 Vplyv médií na správanie 35
  5 TECHNIKY MANIPULÁCIE V PRAXI 37
  5.1 Zverejňovanie neoverených informácií 37
  5.2 Narábanie so strachom v praxi 38
  5.3 Ako sú ovplyvňované naše emócie 39
  5.4 Agresivity a sex na želanie 40
  5.5 Invektívy a definovania v našich médiách a v zahraničí 41
  5.6 Manipulácia pomocou titulkov a perexov 42
  ZÁVER 44
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 45
  ZOZNAM INTERNETOVÝCH ODKAZOV 46
  PRÍLOHY

Zdroje:
 • DINKA, P.: Slovenské masmédiá - metódy manipulácie, Bratislava: PPA, 2008. 293 s. ISBN 978-80-8061-328-0
 • GOLDBERG, B.: Jak novináři manipulují, Praha: Ideál, 2005. 227. ISBN 80-901017-8-X
 • CHARVÁT, J. – ŠEFČÁK, L.: Média a politiky, Bratislava: Západoslovenské tlačiarne, 1998. 63 s. ISBN 80-967754-3-X
 • ILOWIECKI, M. – ZASEPA, T.: Moc a nemoc médií, Bratislava: SAV, 2003. 183 s. ISBN 80-224-0740-2
 • ILOWIECKI, M. T. – ŽANTOVSKÝ, P.: Manipulace v médiích, Praha: UJAK, 2008. 120 s. ISBN 978-80-86723-50-1
 • ...