Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Členenie a charakteristika publicistiky emocionálneho typu v printovom médiu

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
68 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11945
Posledná úprava
14.07.2019
Zobrazené
4 554 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V mojej práci sa budem zaoberať publicistikou emocionálneho typu. Najprv podám krátku charakteristiku príslušných žánrov a v druhej časti práce sa budem podrobnejšie venovať reportáži a črte. Vybrala som si tieto dva žánre, aby som ich podrobnejšie opísala a porovnala, pretože sú si veľmi blízke, ale zároveň sú odlišné. Črta ma zaujala hlavne preto, lebo som sa s ňou stretla na strednej škole v rámci hodín literatúry a chcela som sa o nej dozvedieť viac, obzvlášť v spojení s jej použitím v printových médiách.

Zdrojom informácií mi boli teoretické publikácie o žurnalistických žánroch od popredných slovenských autorov v oblasti teórie žurnalistiky. Rozsiahlym zdrojom informácií o reportáži a črte je publikácia Emila Kadnára Novinárska publicistika II. Je síce ovplyvnená dobou, v ktorej bola písaná, ale stále jej teoretické informácie o žánroch sú aktuálne. Ďalšími dôležitými zdrojmi pre moju prácu boli aj publikácie od Tušera Ako sa robia noviny, od Tušera a Follrichovej Teória a prax novinárskych žánrov I. a Mistríkova publikácia Žánre vecnej literatúry.

Kľúčové slová:

publicistika

fejtón

reportáž

glosa

esej

zábavnica

besednica

stĺpček

predchýr

publicistické žánre

beletria

beletristické žánre

črta

kurzívaObsah:
 • Úvod
  Publicistika emocionálneho typu
  Fejtón
  Besednica
  Zábavnica
  Glosa
  Esej
  Stĺpček
  Kurzíva
  Predchýr
  Reportáž
  Ukážka A
  Ukážka B
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • KADNÁR, Emil: 1982. Novinárska publicistika II. Bratislava : Slov. ped. nakl., 1982. 233 s.
 • MISTRÍK, Jozef: 1975. Žánre vecnej literatúry. Bratislava : Slov. ped. nakl., 1975. 216 s.
 • Otázky žurnalistiky. 2003. 46, 2003, č. 3-4, s. 215-226
 • TUŠER, Andrej. 2003. Ako sa robia noviny. Bratislava : Sofa, 2003. 164 s. ISBN 80-89033-26-1.
 • TUŠER, A., FOLLRICHOVÁ, M..2001. Teória a prax novinárskych žánrov I.. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001. 108 s. ISBN 80-223-1555-9.
 • VEĽAS, Štefan. 2000. Teória a prax novinárskych žánrov II.. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000. 68 s. ISBN 80-223-1493-5