Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Výchovné poradensto na školách s problémovými žiakmi

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44605
Posledná úprava
30.01.2014
Zobrazené
1 436 x
Autor:
dominika.vallova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výchovné poradenstvo je pomerne mladým druhom poradenstva ale je taktiež dôležitou súčasťou školského systému. V Slovenskej republike sa začalo rozvíjať len nedávno no v dnešnej dobe je výchovné poradenstvo zavedené už na všetkých typoch slovenských škôl. V rámci výchovného poradenstva sú žiakom poskytované rôzne konzultačné a poradenské služby, ohľadom vzdelávacích a výchovných problémov ale aj psychických, sociálnych a iných problémov žiakov.
Tému mojej seminárnej práce týkajúcej sa problematiky výchovného poradenstva v rezorte školstva som si vybrala z dôvodu dobrej dostupnosti knižných a internetových zdrojov. Ale dôležitejším dôvodom bolo, že pôsobenie výchovného poradcu na školách považujem za dôležité a v budúcnosti by som sa práci výchovného poradcu rada venovala.
Cieľom tejto práce je poskytnúť čo najlepšie informácie o výchovnom poradenstve na školách, náplni práce výchovných poradcov a o ich práci s problémovými žiakmi na školách.

Kľúčové slová:

poradenstvo

problémoví žiaci

výchovný poradca

učiteľ v roli výchovného poradcu

správanie žiakovObsah:
 • Úvod 3
  1 Výchovný poradca a jeho práca v školskom prostredí 4
  1. 1 Úlohy výchovných poradcov na školách 4
  1. 2 Učiteľ v roli výchovného poradcu 4
  1. 3 Práca s problémovými žiakmi 5
  1. 3. 1 Najčastejšie problémy správania žiakov na školách 6
  Záver 7
  Zoznam použitej literatúry 8

Zdroje:
 • KYRIACOU, CH. 2005. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál. 151 s. ISBN 80-7178-945-3.
 • NOVOSAD, L. 2009. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodnením. Praha: Portál. 269 s. ISBN 978-80-7367-509-7.
 • STRAKOVÁ, J. 2000. Projekt Škola podporující zdraví. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o. s-. ISBN 80-86307-06-9.
 • TRAIN, A. 2001. Nejčastejší poruchy chování detí. Praha: Portál. 198 s. ISBN 80-7178-503-2.
 • Výchovný poradca na školách v súčasnosti: Zborník z II. ročníka výročnej konferencie o vzdelávaní. 2008. Zodp. red. D. Bániková - Z. Lančaričová. Trnava: B-print. 80 s.