Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Národná a globálna výchova

«»
Prípona
.zip
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44612
Posledná úprava
04.03.2014
Zobrazené
1 793 x
Autor:
dominika.vallova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Výchova je veľmi náročná a zložitá práca. Zodpovednosťou každej generácie je vychovať z nastupujúcej mladej generácie „lepších“ ľudí ako sú oni. A preto je výchova jednou z najdôležitejších úloh každého človeka, ktorý sa na danom procese formovania osobnosti mladistvého podieľa. Či už je to rodič, učiteľ, tréner alebo iný vychovávateľ, ktorý sa pohybuje v prostredí vychovávaného.
Národná a globálna výchova sú podľa môjho názoru najdôležitejšie zložky výchovy. Pretože národná výchova utvára pozitívny vzťah k národu, k národným zvykom, hodnotám a tradíciám. Úlohou globálnej výchovy je pripraviť ľudí na život v 21. storočí a spája v sebe otázky rozvoja osobnosti, spoločnosti a životného prostredia. Dnešný globalizovaný svet prináša stále nové a nové problémy, ktoré človek musí riešiť.

Kľúčové slová:

národná výchova

globálna výchova

morálka

humanizmus

spôsobilosti

komunikáciaObsah:
 • Úvod ....................................................................................................................................... 3
  1. Národná výchova .................................................................................................... 4
  1.1 Výskum iccs 2009 ............................................................................................. 6
  2. Globálna výchova .................................................................................................. 7
  2.1 Hra pre globálnu výchovu ..................................................................................... 9
  Záver ................................................................................................................................... 10
  Zoznam použitej literatúry, zoznam príloh ............................................ 11
  Príloha ............................................................................................................................... 12

Zdroje:
 • BEŇO, M. 1996. Pradigma školy. Bratislava: Úrad informácií a prognóz školstva v Bratislave. 264 s. ISBN 80-7098-115-6.
 • DANEK, J. 2005. Výchova v súčasných podmienkach globálneho sveta. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 189 s. ISBN 80-89034-90-X.
 • DANEK, J. 2008. Výchova v škole. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. s. 9 - 18. ISBN 978-80-8105-007-7.
 • HORANSKÁ, E. - DVOŘÁKOVÁ V. 2011. Osveta a vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva. In Národné kultúrne pamiatky, význam ich obnovy a možnosti jej financovania. Bratislava: Centire. 50 s.
 • JAKÓCZY, L. 2008. Multikultúrna (globálna) výchova ako nová forma výučby v škole 21. storočia. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. s. 164 - 169. ISBN 978-80-8105-007-7.
 • MACHÁČEK, L. - ŠŤAVA, E. 2012. Občianske vzdelávanie a výchova mládeže k občianstvu, Národná správa z medzinárodného výskumu občianskeho vzdelávania ICCS 2009. Bratislava: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, 108 s. ISBN 978-80-970261-7-2.
 • PIKE, G. - SELBY, D. 1994. Globální výchova. Praha: Granda. 322 s. ISBN 80-85623-98-6.
 • PIKE, G. - SELBY, D. 2009. Cvičení a hry pro globální výchovu. Praha: Portál. 253 s. ISBN 978-80-7367-629-2.
 • PRÍLOHA: Hra Kruhy budúcnosti. In PIKE, G. - SELBY, D. 2009. Cvičení a hry pro globální výchovu. Praha: Portál. s. 241 . ISBN 978-80-7367-629-2.