Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47468
Posledná úprava
28.12.2018
Zobrazené
978 x
Autor:
lenka.ferancova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Problematika informatizácie je veľmi aktuálna, nakoľko informačné a komunikačné technológie denno-denne napredujú. Rozvoj týchto technológií je veľmi rýchly a ľudia si na ne rovnako rýchlo zvykajú. Vyžadujú si vždy aktuálne a presné informácie, ktoré sú vďaka tomuto procesu schopné poskytnúť všetky inštitúcie a organizácie, aj keď nie všetky na rovnakej úrovni. Existujú rozdiely medzi jednotlivými oblasťami. V niektorých „odvetviach“ je tento pokrok viditeľnejší, v niektorých menej viditeľný. Slovenská republika sa zapája do rôznych projektov a stratégií na podporu rozvoja informatizácie v rôznych sektoroch.

Stav informatizácie v rezorte pôdohospodárstva Slovenskej republiky bol výrazne poznačený transformačným procesom v 90-tych rokoch minulého storočia. Analýza informačného systému rezortu a využívania internetu a jeho služieb poukázala na viaceré nedostatky, slabá informovanosť o možnostiach efektívneho využívania internetu, nedostatočná prenosová rýchlosť, nízka úroveň internetových zručností na úrovni vyššieho manažmentu, nestabilná ekonomická situácia v rezorte problém aktuálnosti a deficitu publikovaných informácií.

Kľúčové slová:

informačné a komunikačné technológie

automatizácia

rezort poľnohspodárstva SRObsah:
 • Obsah

  Úvod 3
  1.Všeobecné vymedzenie témy 4
  2.Vymedzenie základných pojmov 5
  2.1 Informácia 5
  2.2 Informačný systém 5
  2.3 Informačná spoločnosť 6
  2.4 Informačné a komunikačné technológie 8
  3. Informatizácia spoločnosti 10
  3.1 Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR 12
  3.2 Operačný program informatizácia spoločnosti 13
  3.3 Prínosy informatizácie 13
  4. Charakteristika agrosektoru na Slovensku 16
  4.1 Využívanie IKT v podnikoch agrosektoru 17
  5. Informatizácia v agrorezorte na Slovensku a v zahraničí 18
  6.Záver 22
  7.Použitá literatúra: 24
  Zoznam použitých obrázkov a grafov: 26

Zdroje:
 • BACO, P., Vízia vývoja slovenského pôdohospodárstva v svetovom a európskom kontexte [online]
 • GÁLA, L .- POUR, J. - TOMAN, P. 2006. Podniková informatika. Praha : Grada Publishing, 2006, ISBN 80-247-1278-4
 • HENNYEYOVÁ K. a i. 2017. Informatika a spracovanie informácií, 1.vydanie Nitra: SPU Nitra 2017, 16.str., ISBN 978-80-552-1745-1
 • HENNYEYOVÁ, K.- HALLOVÁ, M. - DEPEŠ, P., Využvanie informačných techológií a budovanie informačnej stratégie v podnikoch agrosektoru 2010, 21.str., ISBN 978-80-552-0417-8
 • KRETTER, A. - HENNYEYOVÁ, K., Marketingový informačný systém poľnohospodárskeho podniku 2005, 29-30str. ISBN 80-8069-570-9
 • KUČERA M. a i. 2017. Podnikové informačné systémy. 1. vydanie Nitra: SPU Nitra 2017, 11.str., ISBN 978-80-552-17239)
 • LEVČÍKOVÁ, A. 1999, Analýza informačného systému v rezorte pôdohospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava 1999
 • O´BRIAN, J. 1990. Management information systems. A managerial end user perspective. Boston: Richard D. Irwin INC, 1990., ISBN 0-256-07862-9
 • POPELKA a i. 2007. Informačné a komunikačné technológie. Nitra: SPU Nitra 2007., ISBN 978-80-8069-925-3)
 • VIRÁGH R. - HENNYEYOVÁ K. 2016. Bezpečnostná politika podniku v agrorezorte. 1. vydanie Praha3 : Klwer,a.s. 2016., 11.str., ISBN 978-80-7552-176-7, s.11)