Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Účtovníctvo podnikateľov (majetok účtovnej jednotky, DNM a DHM)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37221
Posledná úprava
04.04.2011
Zobrazené
1 561 x
Autor:
lucyliu
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
OCEŇOVANIE MAJETKU
Pri oceňovaní používame: OC, ROC, VN → VSTUPNÁ CENA /MH/
Súčasťou ocenenia sú aj N súvisiace s obstaraním, ku ktorým patrí:
Preprava, poistenie, provízia, inštalácie=montáž, prieskumné práce, geologické, geodetické, projektové práce vrátane variantných riešení, príprava na zabezpečenie výstavby (odvody za odňatie p.p.), umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, kapitalizované úroky (úroky z úverov ak do času uvedenia tohto majetku do používania ÚJ rozhodne, že budú tvoriť súčasť OC), zabezpečovacie, konzervačné a ekonzervačné práce, v prípade ak sa zastavia práce na obstarávaní majteku.


OCENENIE DNM A DHM sa môže ešte zvýšiť o N na dokončené technické zhodnotenie, ak presiahli 1 700€ za účtovné obdobie. O trvalom znížení hodnoty sa účtuje prostredníctvom odpisov, ak nejde o škodu. Ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, vytvárame a účtujeme tzv. opravnú položku (zásada opatrnosti).

ÚČTOVANIE OBSTARANIA DNM & DHM
Najčastejšie spôsoby obstarania:
- nákupom,
- investičnou činnosťou,
- bezplatným prevzatím (darovaním),
- inventarizačné prebytky.


Pri obstaraní DM vždy používame kalkulačné účty, na ktorých sledujeme jednotlivé zložky VC! Uvedením do používania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku ako aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby. Výnimku tvorí prevzatie DNM a DHM podľa osobitných predpisov a inventarizačné prebytky, kedy kalkulačné účty nepoužívame.

Kľúčové slová:

účtovníctvo

prednášky

účtovanie

účtovná jednotkaObsah:
 • Majetok účtovnej jednotky
  DNM a DHM
  Účtovanie obstarania DNM a DHM
  Účtovanie obstarania DNM a DHM a účtovanie preddavkov
  Nákup dhm a dnm zo zahraničia
  Účtovanie vyradenia DNM a DHM
  Vyradenie dhm a dnm likvidáciou
  Vyradenie dhm a dnm v dôsledku manka a škody
  Vyradenie dhm a dnm z dôvodu bezplatného odovzdania - darovaním
  Účtovanie zvierat na účte 026
  Technické zhodnotenie
  Majetok, ktorý nespĺňa podmienky pre zaradenie do DM
  Účtovanie vrátenia majetkových cenných papierov
  Predaj dlhodobých majetkových CP
  Účtovanie dlhodobých dlhových CP