Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Dlhodobý majetok - účtovné a daňové obdobie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46231
Posledná úprava
09.11.2015
Zobrazené
759 x
Autor:
jana.balazova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Úvod

Moja práca sa zameriava na dlhodobý majetok podniku, na jeho charakteristiku, podstatu, jeho životný cyklus a v neposlednom rade na rozdiel medzi jeho účtovným a daňovým ponímaním.

2 Charakteristika dlhodobého majetku podniku

Dlhodobým majetkom je tá časť výrobných faktorov podniku, ktoré nie sú priamou substanciou produktu podniku, ale spolupôsobia pri jeho tvorbe prostredníctvom svojej činnosti, alebo prostredníctvom svojej statickej funkcie vytvárajú podmienky pre uskutočňovanie transformačného procesu.

Používa sa v podniku dlhšie ako 1 rok, nemení svoju formu, postupne sa opotrebúva, svoju hodnotu prenáša do hodnoty vyrábaných výrobkov alebo poskytovaných služieb postupne, podnik ho obstaráva za účelom využitia pri podnikaní.

Kľúčové slová:

dlhodobý majetok podniku

oceňovanie majektu

odpisy

obnova

majetok

podnikObsah:
 • 1 Úvod
  2 Charakteristika dlhodobého majetku podniku
  3 Členenie dlhodobého majetku
  3.1 Dlhodobý hmotný majetok
  3.2 Dlhodobý nehmotný majetok
  4 Obstaranie dlhodobého majetku
  5 Oceňovanie dlhodobého majetku
  6 Spôsoby oceňovania
  7 Opotrebenie dlhodobého majetku
  8 Obnova DM
  9 Vyradenie DM
  10 Evidencia DM
  11 Inventarizácia a inventúra
  12 Odpisovanie DM
  13 Záver
  14 Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • HUDECOVÁ, I. 2012, Účtovná závierka za rok 2011. Porada, s.r.o., 2012, 80 s. ISBN: 13351583
 • SPITZOVÁ, A. 2009, Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca. IURA EDITION, 2009, 107 s. ISBN: 9788080782634
 • Pravda Daňové zákony v roku 2011. PEREX a.s. 2011, ISBN: 966133540111811
 • Zákony 1/2012. Poradca, s.r.o., 2012, 920 s. ISBN: 1335-6127
 • BARANCOVÁ, H. 2011, Zákonník práce. C.H.Beck, 2011k, 1088 s. ISBN: 9788074004162
 • PATAKY, J. - ŠKORECOVÁ, E. 2011. Podvojné účtovníctvo pre samoukov. Nitra: Agroinštitút Nitra, 2011. 229 s. ISBN: 9788071391487
 • MÁZIKOVÁ, K. - MELUCHOVÁ, J. 2006 Účtovníctvo - nadobúdanie zručností z podvojného účtovníctva. IURA EDITION, 2006. 271 s. ISBN: 8080780889
 • ČAPO, M. 2010, Kupujeme nehnuteľnosť / Predávame nehnuteľnosť. Robert -Boyd. 2010. 208 s. ISBN: 9788097054700
 • 1000 / riešení 1/2012. Poradca s.r.o., 2011, 96 s. ISBN: 13354159
 • MIHÁL, J. 2009, Daňové a odvodové typy. Trend Holding, 2009, 146 s. ISBN: 9788089357048