Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Majetok a zdroje krytia majetku

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10167
Posledná úprava
16.10.2018
Zobrazené
7 082 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Korene účtovníctva siahajú až do staroveku. Táto disciplína sa rozvíjala postupne s vývojom ľudstva. Už aj v dávnych dobách potrebovali ľudia vedieť čo majú a ešte čo potrebujú na prežitie. Vtedy ešte tieto záznamy boli na primitívnej úrovni, napríklad robili zárezy do stromov, kameňov a podobne. Neskôr objavovali vrúbkovanie a uzlovanie. Na vrúbkovanie sa používali drevené palice, do ktorých sa robili vrúbky. Súčet týchto vrúbkov znamenal veľkosť dlhu. Obchodník mal takéto palice pre každého zákazníka osobitne. Keď dlžník zaplatil dlh obchodník odrezal vrúbkovanú časť. Aby aj dlžník mal prehľad o dlh, drevenú palicu odrezali na dve časti. Jednu časť dostal dlžník, a druhá časť zostala u veriteľa.

V starovekom Ríme sa na zaznamenávanie používali knihy účtov, záznamové hárky.
Prvá tlačená kniha, ktorá sa zaoberala podvojnou sústavou účtovníctva, vyšla v roku 1494 v Benátkach pod názvom Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita.
Autorom bol talianský mních Luca Pacioli. Od čias L. Pacioliho sa účtovníctvo vyvíjalo a menilo svoju formu a obsah. Jeho úloha a ciele závisia vždy od požiadavky doby, v ktorej sa ľudstvo práve nachádza.

Účtovníctvo sa vedie preto, aby bol poriadok v evidencii majetku a zdrojov jeho krytia, bez ohľadu na to, či ide o obchodnú spoločnosť, štátny podnik alebo individuálneho podnikateľa.

Kľúčové slová:

odpisovanie dlhodobého majetku

súvaha

účtovníctvo

kolobeh majetku

nákladxy

výnosy

výsledok hospodárenia

záväzky

zdroje krytia majetku

výkaz ziskov a strátObsah:
 • Zoznam tabuliek 3
  Úvod 4
  1. Právna úprava a základné pojmy účtovníctva 5
  1.1. Kto sa považuje za účtovnú jednotku? 6
  1.2. Sústava účtovníctva 6
  1.3. Predmet účtovníctva 7
  1.4. Účtovná dokumentácia 7
  2. Majetok podniku 9
  2.1. Majetok z časového hľadiska 9
  2.2. Neobežný a obežný majetok 11
  2.3. Kolobeh majetku 11
  2.4. Odpisovanie dlhodobého majetku 12
  2.4.1. Účtovné odpisy 13
  2.4.2. Daňové odpisy 14
  2.5. Vyradenie dlhodobého majetku z používania 16
  3. Zdroje krytia majetku 18
  3.1. Vlastné zdroje krytia 18
  3.2. Záväzky (cudzie zdroje krytia) 20
  4. Oceňovanie majetku a záväzkov 22
  5. Inventúra a inventarizácia 24
  6. Súvaha 26
  6.1. Druhy súvah 27
  7. Rámcová účtová osnova 28
  7.1. Dvojradová teória účtov 29
  7.2. Sústava účtov 30
  7.2.1. Súvahové účty 30
  7.2.2. Výsledkové účty 32
  7.2.2.1. Účtovanie nákladov 32
  7.2.2.2. Účtovanie výnosov 32
  7.3. Výsledok hospodárenia 33
  8. Charakteristika podniku rúbanka s. r. o. 34
  8.1. Základná charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným 35
  9. Majetok a zdroje krytia majetku podniku rúbanka s. r. o. 37
  9.1. Oceňovanie majetku a záväzkov 37
  9.2. Odpisovanie dlhodobého majetku 39
  9.3. Vyradenie dlhodobého majetku 44
  9.4. Účtovanie majetku a záväzkov 45
  Zoznam použitej literatúry 61

Zdroje: