Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 567   projektov
3 nových

Učtovníctvo a dane právnických osôb - UDPO

«»
Prípona
.zip
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45183
Posledná úprava
16.06.2014
Zobrazené
1 144 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Odlišnosti vo financovaní ÚJ
a) v krajinách so širokou účasťou akcionárov na vlastných zdrojoch (USA, Veľká Británia)
existuje vyššia potreba vysoko kvalitných verejne dostupných informácií o ÚJ, pretože existujúci a potenciálni akcionári nemajú prístup k interným informačným zdrojom
jediným zdrojom sú informácie získané z ÚZ týchto ÚJ ako aj ostatné zverejnené inf., na základe kt. môžu zhodnotiť majetkovú, finančnú situáciu a výkonnosť ÚJ do kt. by mohli investovať alebo zvýšiť investície
dôležitou oblasťou je spôsob oceňovania jednotlivých položiek ÚJ, pretože má dopad na výšku vykázaného zisku, finančnú výkonnosť a peňažné toky a ich budúci vývoj.
b) v krajinách, kde prevláda financovanie prostredníctvom cudzích zdrojov - prostredníctvom bánk a iných veriteľov (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, ...)
informácie prezentované v UZ slúžia pre potreby veriteľov a vlády (nie drobných akcionárov). Ich informačné požiadavky sú zamerané najmä na majetok a určenie zdaniteľného zisku.

Odlišnosti v právnom systéme
a) anglosaský právny systém - založený na zvykovom práve (V. Británia, USA, Kanada, Austrália, N. Zéland, ...)
nepredpisujú žiadne presné pravidlá, kt. by sa mali aplikovať na konkrétne situácie
účtovníctvo nie je súčasťou právneho systému
úpravu/reguláciu účtovníctva zabezpečujú profesionálne organizácie a súkromné inštitúcie
účtovníctvo je založené na princípoch preferuje podstatu, obsah nad formou
detailný systém účtov. pravidiel tvoria zostavovatelia ÚZ.
b) európsky kontinentálny systém - založený na rímskom práve (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Belgicko, ...)
je charakteristický širokou škálou presných pravidiel, kt. poskytujú návod na všetky situácie
účtovníctvo je súčasťou právneho systému
jeho úpravu (reguláciu) zabezpečuje vláda
sú presne určene pravidlá a postupy pre účtovanie a vykazovanie jednotlivých položiek ÚZ (v zákone), hlavne po formálnej stránke
z účtovníctva sa odovzdávajú bezprostredné právne následky týkajúce sa VH, platby daní, začatia konkurzu a likvidácie

Kľúčové slová:

príklady

dane a právnické osoby

učtovníctvo

DPHObsah:
 • 1. Faktory, ktoré formujú národný systém účtovníctva?
  2. Koncepcia (modely) účtovníctva vo vzťahu k daňovému systému?
  3. Vzťah účtovníctva a daňového systému na ich základe?
  4. Požiadavky na daňový systém?
  5. Harmonizácia daňového systému v EU?
  6. Daňový systém SR?
  7. Vplyv daní na ekonomické rozhodovanie a aktivity podnikateľských subjektov?
  8. Dane ako predmet účtovníctva?
  9. Všeobecná charakteristika DzPPO?
  10. Základné konštrukčné prvky DzPPO?
  11. Zisťovanie ZD (daňovej straty daňovníka (PO)) účtujúceho v sústave PÚ?
  12. Zisťovanie ZD (daňovej straty daňovníka (PO)), ktorý vykazuje VH v IÚZ podľa IFRS?
  13. Transformácia VH pred zdanením na ZD z príjmov a jej dôsledky na podnikateľské subjekty?
  14. Odpočet daňovej straty PO?
  15. Daňová licencia PO?
  16. Úľavy na dani PO?
  17. Základné princípy transferovania oceňovania?
  18. Právna úprava transferového oceňovania v SR?
  19. Metódy transferového oceňovania v SR?
  20. Dokumentácia transferového oceňovania v SR?
  21. Charakteristika a podmienky daňového uznateľnosti výdavkov?
  22. Analýza vybraných druhov výdavkov (nákladov) a ich vplyv na výpočet VH, ZD a dane z príjmov?
  23. Daňová povinnosť?
  24. Základ dane a sadzba dane?
  25. Oslobodenie od dane?
  26. Odpočítanie dane platiteľom?
  27. Oprava odpočítateľnej dane?
  28. Účtovné zobrazenie zdaniteľných obchodov DPH?
  29. Vedenie záznamov na daňové účely?
  30. FA?
  31. Osoby povinné platiť daň správcovi dane?
  32. Tuzemské samo-zdanenie - prenos povinností platiť daň?
  33. Ručenie za daň?
  34. Daňové priznanie, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz?
  35. Zrušenie registrácie pre daň?
  36. Rezervy z účtovného a daňového hľadiska?
  37. Zdaniteľné obchody?
  38. Miesto vzniku zdaniteľného obchodu - pri tovare, pri službe, pri dovoze tovaru?

Zdroje:
 • Daňový sprievodca 2014 s komentárom, 5 eur, Daňové zákony, Postupy účtovania, Hospodárske noviny, Public Media Bratislava, s.r.o., kníhkupectvo Martinus