Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Zdroje financovania majetku podniku

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46965
Posledná úprava
02.05.2017
Zobrazené
849 x
Autor:
david.kral
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca pozostáva z vysvetlenia jednotlivých pojmov, ktoré sa môžu v problematike vyskytnúť. Téma práce - "Zdroje financovania majetku podniku - pasíva a ich členenie. Poukazujem na ich nadväznosť a snažím sa ju vysvetliť laickým rozumom, tak aby ju človek nepohltený do odboru pochopil a využil v praxi.

Pri každej školskej práci je dôležité najskôr rozobrať a pochopiť význam základných činiteľov určitej témy, pre lepšie pochopenie a aj samotnú orientáciu v problematike. Preto by som sa chcel v mojej práci: „Zdroje financovania majetku podniku - pasíva a ich členenie“, najskôr zamerať na vysvetlenie jednotlivých pojmov laickým rozumom. Na základe týchto pojmov a ich postupnosti by som chcel poukázať na ich nadväznosť, ktorá sa medzi nimi môže naskytnúť.

Kľúčové slová:

Financovanie

majetok

podnik

majetok podniku

vlastné zdroje

externé zdroje

aktíva

pasívaObsah:
 • 1 Úvod 4
  2 Pomenovania 5
  2.1 Podnik 5
  2.2 Majetok podniku 6
  3 Zdroje financovania majetku podniku 7
  3.1 Klasifikácia zdrojov financovania 8
  3.1.1 Vlastné zdroje financovania 8
  3.1.2 Cudzie zdroje financovania 8
  3.1.3 Interné zdroje financovania 9
  3.1.4 Externé zdroje financovania 9
  3.1.5 Iné (verejné) zdroje financovania 10
  4 Aktíva / pasíva 10
  4.1 Aktíva 10
  4.2 Pasíva 11
  5 Záver 12
  6 Bibliografické odkazy 13
  7 Internetové odkazy 13

Zdroje:
 • VOJÍK, V. 2009. Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. PRAHA: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-467-3. 264s.
 • SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1-vydanie. PRAHA: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2424-9. 256s.