Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Inventarizácia na predmet účtovníctvo - vpracovanie témy

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48512
Posledná úprava
13.03.2024
Zobrazené
118 x
Autor:
martinela
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Celá seminárna práca je vypracovaná na tému inventarizácia, aj so zdrojmi, s ktorých sa čerpalo na SP. Do seminárnej práce je potrebné už iba si dopísať meno, priezvisko, dátum vypracovania a zmeniť názov súboru. Následne to už iba poslať vyučujúcemu.

Inventarizácia
Inventarizáciou sa overuje či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (t. j. vlastného imania) v účtovníctve, zodpovedá skutočnosti.

Inventarizácia pozostáva z piatich častí:

inventúra,
porovnávanie účtovného stavu so skutočným stavom,
zaúčtovanie inventarizačných rozdielov,
posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou,
zostavenie inventarizačného zápisu.
Kedy vykonať inventarizáciu?
Inventarizácia majetku, záväzkov aj vlastného imania sa vykonáva ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom môže ísť o:
riadnu účtovnú závierku,
priebežnú účtovnú závierku (len na účely vyjadrenia ocenenia podľa zákona o účtovníctve),
mimoriadnu účtovnú závierku.

Zákon o účtovníctve však stanovuje odlišnú lehotu pre inventarizáciu dlhodobého hmotného majetku a zásob:

Účtovná jednotka môže vykonať inventarizáciu hmotného majetku (okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti) aj v inej lehote ako ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nesmie však prekročiť štyri roky.
Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav zásob ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku.
Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Kľúčové slová:

účtovníctvo

seminárna práca

Inventarizácia

majetok

lehotaObsah:
 • Inventarizáciou sa overuje či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (t. j. vlastného imania) v účtovníctve, zodpovedá skutočnosti.
  Zákon o účtovníctve však stanovuje odlišnú lehotu pre inventarizáciu dlhodobého hmotného majetku a zásob
  Cieľ inventarizácie
  Čo je to inventúra?
  Dokladová inventúra sa vykonáva v prípade
  Ako sa inventúra dokumentuje?
  Porovnanie skutočného stavu so stavom v účtovníctve
  Posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou

Zdroje:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko