Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Vypracovné otázky na účtovníctvo podnikateľských subjektov

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
66 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40531
Posledná úprava
25.07.2012
Zobrazené
2 587 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Peňažné prostriedky – charakteristika, obsahové vymedzenie, oceňovanie a inventarizácia
Úhrada záväzkov spôsobuje výdavky peňažných prostriedkov. Peňažné prostriedky môže podnik získať z rôznych zdrojov. Zdrojmi peňažných prostriedkov, ktoré predstavujú príjmy, sú napríklad:
1. vlastné zdroje financovania
a) vlastná podnikateľská činnosť
b) príjmy z predaja nadbytočného majetku
c) príjmy z predaja finančného majetku
d) vklad majiteľa do podniku

2. cudzie zdroje financovania
1) bankový úver
2) pôžička a finančná výpomoc od PO a FO, okrem banky
3) dotácia zo štátneho rozpočtu
4) emisia dlhových CP.

Príjmy a výdavky peňažných prostriedkov bezprostredne súvisia so zabezpečením likvidity podniku, ktoré mu umožňujú plynulo uskutočňovať platby. Peňažné prostriedky sú súčasťou finančného majetku.
Peňažné prostriedky v širšom zmysle sú: ...

2) Účtovanie peňažných prostriedkov – účtovná skupina 21 – peniaze
K syntetickým účtom peňažných prostriedkov je potrebné vytvoriť analytické účty. Pri vytváraní analytických účtov sa musia zohľadniť:
- členenie podľa druhov majetku
- členenia podľa hmotne zodpovedných osôb
- členenie podľa miesta uloženia majetku
- členenia na menu euro a cudziu menu
Všetky pohyby peňazí musia byť doložené účtovnými dokladmi a riadne zaúčtované. Dokladmi sú napr.: PPD, VPD – výber prostriedkov z pokladnice. Ak nemáme doklad pri prevode na bankový účet z pokladnice použijeme účet 261. Na účte 213 sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním na použitie. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých druhov cenín, hmotne zodpovedných osôb a príslušných mien.
...

Kľúčové slová:

účtovníctvo podnikateľských subjektov

peňažné prostriedky

obstarávanie majetkuObsah:
 • 1) Peňažné prostriedky – charakteristika, obsahové vymedzenie, oceňovanie a inventarizácia
  2) Účtovanie peňažných prostriedkov – účtovná skupina 21 – peniaze
  3) Účtovanie peňažných prostriedkov – účtovná skupina 22 – Účty v bankách
  4) Zásoby – charakteristika a obsahové vymedzenie
  5) Zásoby – oceňovanie a inventarizácia
  6) Zásoby - spôsoby účtovania zásob (spôsob A, spôsob B)
  7) Zásoby – materiál
  8) Zásoby – tovar
  9) Zásoby vlastnej výroby
  10) DHM – charakteristika a obsahové vymedzenie
  11) DHM – oceňovanie
  12) Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku
  13) Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
  14) Vyraďovanie dlhodobého hmotného majetku
  15) DNM – charakteristika a obsahové vymedzenie
  16) DNM – oceňovanie
  17) Obstarávanie dlhodobého nehmotného majetku
  18) Odpisovanie a vyraďovanie dlhodobého nehmotného majetku
  19) Finančný majetok – charakteristika a vymedzenie
  20) Cenné papiere a podiely – charakteristika, členenie
  21) Cenné papiere a podiely – oceňovanie
  22) Účtovanie DFM
  23) Účtovanie KFM
  24) Zúčtovacie vzťahy – obsahové vymedzenie, oceňovanie a inventarizácia
  25) Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku
  26) Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami, orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
  27) Zúčtovacie vzťahy so spoločníkmi a členmi družstva zo závislej činnosti
  28) Účtovanie sociálneho fondu
  29) Účtovanie daní
  30) Účtovanie dotácií
  31) Účtovanie rezerv a finančných záväzkov
  32) Vlastné imanie – charakteristika, členenie, oceňovanie a inventarizácia
  33) Vlastné imanie – založenie a vznik UJ, účtovanie ZI
  34) Kapitálové fondy, oceňovacie rozdiely, fondy tvorené zo zisku
  35) Náklady – všeobecná charakteristika, členenie, definícia pojmu náklad v účtovníctve
  36) Účtovanie nákladov
  37) Obsahové vymedzenie účtov účtovnej triedy 5 – Náklady
  38) Výnosy – všeobecná charakteristika, členenie, definícia pojmu výnos v účtovníctve
  39) Účtovanie výnosov
  40) Obsahové vymedzenie účtov účtovnej triedy 6 – Výnosy
  41) Časové rozlíšenie nákladov
  42) Časové rozlíšenie výnosov
  43) Výsledok hospodárenia – podstata, význam
  44) Výsledok hospodárenia – tvorba a štruktúra
  45) Výsledok hospodárenia zisk – rozdelenie zisku
  46) Výsledok hospodárenia strata – usporiadanie straty

Zdroje:
 • Účtovníctvo B, Anna Šlosarová a kolektív, 2010, Iura Edition