Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Daňová sústava SR - daňové a odvodové zaťaženie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12033
Posledná úprava
11.09.2019
Zobrazené
14 056 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Dane existujú prakticky od obdobia vzniku organizačných foriem spoločnosti a ich vývoj súvisí s rozvojom štátu a s upevňovaním peňažného hospodárstva. Vývoj daní je odrazom zmien, ktorými prechádzala celá ľudská spoločnosť, odrazom zmien názorov na fungovanie štátu, na hospodárstvo a obchod.
Dane predstavujú v podmienkach trhovej ekonomiky rozhodujúci zdroj príjmov štátneho rozpočtu. Na základe toho vidíme, že daňová politika je jedným z hlavných nástrojov riadenia a vytvárania zdravého prostredia pre ekonomický rozvoj krajiny. Každá zmena daňových zákonov totiž priamo vplýva aj na daňovníkov, či už podnikateľské subjekty alebo zamestnancov.
Jednou z kľúčových otázok je otázka daňového zaťaženia. Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším daňovým zaťažením.
Daňovníka v každom prípade zaujíma, či dane podporujú alebo obmedzujú jeho podnikateľskú činnosť. Z pohľadu podnikateľského subjektu je tiež dôležité, aký typ organizácie je pre neho výhodný, aké bude daňové zaťaženie v právnej forme, akú si vyberie. Daňovníka i platiteľa dane zaujíma spôsob výpočtu základu dane, daňová sadzba, daň a lehoty pre odvod dane. Úlohou štátu je zabezpečiť, aby daňové zaťaženie bolo rovnomerné a spravodlivé pre všetky daňové subjekty.
Moja práca sa zaoberá problémom, ktorý sa dotýka prakticky každého človeka, nakoľko problematika daní ovplyvňuje nás všetkých. Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať daňovú sústavu Slovenskej republiky a vplyv daňového zaťaženia.

Kľúčové slová:

charakteristika daní

daňová sústava SR

daňové a odvodové zaťaženie

redistribúcia príjmov

negatívne externality

zlyhanie trhuObsah:
 • Úvod -3-
  1. Charakteristika daní -4-
  1.1. Základné pojmy -4-
  1.2. Klasifikácia daní -6-
  1.3. Daňové zásady -7-
  2. Daňová sústava SR -8-
  3. Vplyv daňovej sústavy SR na daňové subjekty -11-
  3.1. Vplyv daní na podnikateľské subjekty -11-
  3.1.1. Daňové a odvodové zaťaženie -11-
  Záver -14-
  Zoznam použitej literatúry -15-

Zdroje:
 • GRÚŇ, Ľubomír. 2001. Dane včera, dnes a zajtra. Bratislava: EUROUNION, 2001. ISBN 80-88984-28-9
 • DUFALA, V., ORVISKÁ, M., IZÁKOVÁ K., K.: Financie a mena (vybrané problémy). Banská Bystrica: EF UMB, OZ Ekonómia, 2006. ISBN 80-8083-275-7
 • MEDVEĎ, J., NEMEC, J., ORVISKÁ, M. a kol.: Základy verejných financií. Bratislava: SPRINT vfra, 2007. ISBN 978-80-89085-84-2
 • BEŇOVÁ , E. a kol.: Financie a mena. Bratislava: Edícia Ekonómia, 2005. ISBN 80-8078-031-5
 • Daňový sprievodca 2008 s komentárom. Edícia Hospodárske noviny, Bratislava, 2008
 • Zákony Slovenskej republiky 2008
 • http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=/Main/TArticles.ascx&phContent=/Main/ArticleShow.ascx&CatID=67&ArtID=2700
 • http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=69
 • http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4gPMTExBcmB2I76kXAhb31fj_zcVP0A_YLciHJHR0VFAI2i11w!/delta/base64xml/L3dJdyEvUUd3QndNQSEvNElVRS82XzBfVDQ1MA!!
 • http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4gPMTE1BMmB2I76kehCQLYBkqivR35uqr63foB-QW5oRLmjoiIAdQJDeg!!/delta/base64xml/L3dJdyEvUUd3QndNQSEvNElVRS82XzBfVDQ0UQ!!