Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
160 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39278
Posledná úprava
14.01.2012
Zobrazené
3 677 x
Autor:
katka953
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
Strategické myslenie je základom stratégie a je myslením na budúcnosť, ktorá prináša zmeny. Budúcnosť je nepredvídateľná ale má svoje alternatívy.

Strategickým myslením rozumieme taký spôsob myslenia, ktorý zodpovedá podstate a špecifickým rysom strategických procesov. Strategické myslenie sa musí odraziť v prístupe k riešeniu strategických úloh i vo výbere metód ich riešenia pri formulácii a implementácií. Všetci manažéri si musia osvojiť zásady strategického myslenia. Ich zvládnutie je predpokladom kvalifikovaného riadenia základných rozvojových procesov firiem a organizácií. 

Princípy strategického myslenia sa vzájomne doplňujú a prekrývajú. Nie je možne preto chápať oddelene a izolovane. Iba ich aplikácia ako celku prináša očakávaný efekt. Je to:
princíp myslenia vo variantoch, princíp permanentnosti, princíp celosvetového prístupu, princíp interdisciplinárneho myslenia, princíp tvorivého myslenia, princíp syntézy exaktného a intuitívneho myslenia, princíp myslenia v čase, princíp zpäťnoväzbového myslenia, princíp agregovaného myslenia, princíp orientácie na špičkové výsledky, princíp koncentrácie, princíp etiky myslenia, princíp vedomia práce s rizikom...  

Kľúčové slová:

strategické myslenie

strategický manažment

stratégiaObsah:
 • Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
  Za najvýraznejšie prekážky strategického myslenia je treba považovať...
  Strategický manažment
  Mechanické myslenie
  Intuitívne myslenie
  Čo je to stratégia
  Charakteristické črty strategického myslenia a možnosti ich rozvíjania
  Analyticko – syntetický postup – základ strategického myslenia
  Mechanické systémy myslenia
  Strategické myslenie v prudko sa meniacom prostredí
  Príklad uplatnenia strategického myslenia manažérmi v súčasnej praxi
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • PAPULA, J. Strategický manažment - výzva pre manažérov.
 • PAPULA, J. Strategické myslenie manažérov – Zatajomstvami strategického myslenia.
 • PAPULA, J. Vývoj teórie strategického manažmentu pod vplyvom meniaceho sa prostredia.
 • PAPULA, J. Strategický manažment – teoretické východiská alebo jadro vedomostí.
 • http://www.pranstav.sk