Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 564   projektov
6 nových

Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
93 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40414
Posledná úprava
16.06.2012
Zobrazené
3 683 x
Autor:
stevogubik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projekt je venovaný opísaniu stratégie firmy Apple a konkurencie.

1. Úvod
Marketingový plán predstavuje určitý záväzok podniku k zvolenej stratégii. Nie je to iba formalita, ktorá slúži ako povrchný dokument pre externých finančných podporovateľov alebo dodávateľov, ale má byť skutočným nástrojom pre zodpovedanie všetkých otázok súvisiacich s obsahovou štruktúrou marketingového plánu a poskytovať určité návody počas celého plánovacieho obdobia.
Porter navrhol tri generické podnikateľské stratégie, ktorými môže určitý podnik prekonať svojich konkurentov. Sú to :


1. 1. Stratégia minimalizácie N (nákladového vodcovstva)
Cieľom je prekonať konkurentov produkciou tovarov alebo poskytovaním služieb pri nižších nákladoch.
Nákladový vodca sa rozhoduje pre úzky rozsah výrobkovej diferenciácie. Diferencuje len do takej miery, aby udržal nízke náklady. Výrobky inovuje až vtedy, keď si to prajú spotrebitelia, aby nestratil trh. Ignoruje rozdielne trhové segmenty a zameriava sa na priemerného spotrebiteľa kvôli čo najnižším nákladom. Nákladové vodcovstvo vyžaduje veľký podiel na trhu, pretože musí nakupovať vstupy v pomerne veľkých množstvách, a preto sa dostáva do silnejšej pozície voči dodávateľom.
...

Kľúčové slová:

stratégia

konkurencia

Apple

marketing

SWOTObsah:
 • 1. Úvod
  2. Spoločnosť Apple
  2.1 Ciele spoločnosti Apple
  2.2 SWOT analýza Apple
  3. Konkurenčné prostredie firmy Apple
  3.1 Mikroprostredie
  Dodávatelia
  Konkurencia a produktové portfólio
  3.2 Makroprostredie
  Demografické prostredie
  Ekonomické prostredie
  Prírodné prostredie
  Politické prostredie
  Technologické prostredie
  4. Stratégia spoločnosti Apple
  4.1 Voľba stratégie
  4. Odhaľovanie príležitostí hodnotovej inovácie
  4.3 Hľadajme u nezákazníkov
  4.4 Robme veci úplne inak ako ostatní
  4.5 Úspešnosť firmy a výrobku stojí na top manažmente
  5. Portfólio produktov Apple
  6. Stratégia marketingu firmy Apple
  7. Záver
  7.1 Zdroje

Zdroje: