Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13608
Posledná úprava
28.05.2021
Zobrazené
1 138 x
Autor:
berusiak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Manažment ľudských zdrojov v podniku, známy z teórie, ale najmä z praxe v podnikoch priemyselne vyspelých krajín pod názvom Human Resources Management alebo Personal Management predstavuje jednu z rozhodujúcich funkčných oblastí manažmentu.

So všeobecnou platnosťou možno konštatovať, že modernému personálnemu manažmentu, ktorý sa uplatňuje vo vyspelých krajinách sa v našich podmienkach v uplynulom období venovala minimálna pozornosť. Dôsledok je všeobecne známy. Až na niekoľko výnimiek je celkovo nízka úroveň personálneho manažmentu tak v teórii ako aj v praxi riadenia našich podnikov.

Podobne ako sa zaužíval pojem manažmentu pre riadenie podniku ako celku, pre riadenie personálu sa v teórii i v praxi zaužíval pojem personálny manažment, ale tiež riadenie ľudských zdrojov. Z analýzy názorov v odbornej literatúre vyplýva, že existuje viac názorov na vymedzenie obsahu pojmu personálny manažment.
...

Kľúčové slová:

manažment

personálny manažment

pracovník

zamestnanec

kvalifikácia pracovníka

práca

pracovné podmienky

ľudské zdroje

human resources

personal management

zvyšovanie kvalifikácie

BOZPObsah:
 • 1. ÚVOD 3
  2. PODSTATA PERSONÁLNEHO MANAŽMENTU 3
  3. ZÁKLADNÉ FUNKCIE PERSONÁLNEHO MANAŽMENTU 4
  4. PLÁNOVANIE POČTU A ŠTRUKTÚRY PRACOVNÍKOV 4
  5. ANALÝZA A ŠPECIFIKÁCIA PRÁCE 5
  6. VYHĽADÁVANIE A VÝBER PRACOVNÍKOV 6
  7. ROZMIESTŇOVANIE A KARIÉRA PRACOVNÍKOV 7
  8. METÓDY ZVYŠOVANIA KVALIFIKÁCIE PRACOVNÍKOV 7
  9. STIMULÁCIA A MOTIVÁCIA V SYSTÉME PERSONÁLNEHO MANAŽMENTU 8
  10. PRACOVNÉ PODMIENKY, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 10
  11. PRIEMYSELNÉ VZŤAHY 11
  12. MODERNÉ POJMY V PERSONÁLNOM MANAŽMENTE 12
  13. PERSONÁLNY MANAŽMENT NA PRÍKLADE JAPONSKÝCH PODNIKOV 13
  14. ZÁVER 14
  15. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 15

Zdroje:
 • Czíria, Ľ. a kol./Čo má vedieť organizátor práce/1989/Bratislava
 • Filka, M./Organizácie práce v moderním podniku/1988/Praha
 • Rudy, J./ Organizácia a riadenie japonských priemyselných firiem/ 1990/Bratislava
 • Vodáček, L. - Vodáčková, O./Management na prahu 90 let./1991/Praha
 • Sýkora, E./Personálne riadenie v modernom podniku/1990/Bratislava
 • Bury, F./Personalistika/1990/Bratislava
 • Jirásek, J./Počátky manažerských teorií/1975/Praha
 • Kacháňková, A./Riadenie pracovných kolektívov/ES VŠE/1989/Bratislava
 • Kacháňková, A./Personálny manažment/ES VŠE/1992/Bratislava
 • Rudy, J./Personálny manažment I/ES VŠE/1991/Bratislava
 • Sedlák, M./Základy manažmentu/ES VŠE/1991/Bratislava
 • Elena Brozmanová a Zdenek Malaník/Riadenie ľudských zdrojov /WSMiB /2004/ Bratislava
 • http://www.wikipedia.org/org/wiki/Znalostn%C3%BD_mana%C5BEment
 • http://www.drill.cz/sk/pre-spolocnosti/drill-performance-management/