Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Revolúcia 1848/49 v habsburskej monarchii

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
198 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1289
Posledná úprava
01.07.2015
Zobrazené
6 316 x
Autor:
pastelka
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Slovenský národ a revolúcia 1848-49

Revolučné roky 1848/49 majú v novodobých dejinách slovenského národa svojimi cieľmi, priebehom a výsledkami obzvlášť významné miesto. Pre slovenské národné hnutie znamenal rok 1848 mimoriadne obdobie jeho vnútorného dozrievania. V tejto etape sa formovali národnopolitické programy, ktoré mali za cieľ dokonštituovanie národov modernej podoby prostredníctvom národnooslobodzovacieho zápasu. Revolúcia nastolila aj otázku vzájomného vzťahu občianskych slobôd a politických práv jednotlivcov na jednej strane a národných práv na strane druhej. Bez vyriešenia národnostnej otázky nebolo možné zabrániť silám starého režimu a pokusom o reštavráciu svojich mocenských pozícií. V rakúskej časti sa riešenie národnostnej otázky úzko prelínalo s politickými zápasmi a ideologickými stretmi.

Kľúčové slová:

revolúcia 1848/49

habsburská monarchia

ústava

marcové zákony

František Jozef I.

Žiadosti slovenského národa

dobrovoľnícke výpravy

Slovanský zjazd

UhorskoObsah:
 • Úvod -3-
  Slovenský národ a revolúcia 1848/49 -4-
  Slovanský zjazd -7-
  Slovenská národná rada a marcový prosbopis -9-
  Stadionova - oktrojovaná ústava -10-
  Marcové zákony -11-
  Žiadosti slovenského národa -12-
  Dobrovoľnícke výpravy -13-
  Prvá dobrovoľnícka výprava -13-
  Druhá dobrovoľnícka výprava -14-
  Tretia dobrovoľnícka výprava -15-
  Záver -16-
  Použitá literatúra -17-

Zdroje:
 • Butvin, Jozef: Snahy o jednutnú kultúrnopolitickú platformu v slovenksom národnom hnutí v rokoch 1825-1848. In: K počiatkom slovenského národného obrodenia. s. 407-458
 • Hučko, Ján: Slovenská jar. Bratislava, 1994
 • Janšák, Štefan: Hospodárske a sociálne príčiny revolúcie v roku 1848-1849. Bratislava, 1947
 • Mésároš, Július: Zložité hľadanie témy o slovenských dejinách. Veda, Bratislava, 2004
 • Rapant, Daniel: Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. I - Dejiny, II.- Dokumenty, Bratislava 1953
 • Rapant, Daniel: Slovenské povstanie roku 1848-1849. Dejiny a dokumenty I. - V., Turčiansky Svätý Martin - Bratislava, 1937-1973
 • Rapant, Daniel: Slovenský prestolný prosbopis z roku 1842. Liptovský Mikuláš, 1943
 • Sedlák, Imrich: Slováci v revolúcii 1848-1849. Martin, 2000
 • Sloboda, J.: Slovenská jar. Bratislava, 1971
 • Škvarna, Daniel: Austrofederalizmus a slovenská otázka v rokoch 1848/49. Metodické centrum mesta Bratislavy, 1996
 • Škvarna, Daniel: Slovenské štátoprávne predstavy a pokusy (1790-1847). Historický časopis, 38, 1990, s.470-499
 • Škvarna, Daniel: Prvá slovenská národná rada. Bratislava, 1998
 • Tajták, Ladislav: K niektorým otázkam interpretácie revolúcie 1848/49 na Slovensku. Historický časopis, č.48, 1/2000, s.113