Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Založenie fiktívnej firmy GREAT Mobile a.s.

«»
Prípona
.pdf
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47793
Posledná úprava
02.09.2020
Zobrazené
482 x
Autor:
zuzana.palova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Naša firma bola založená 11.06.2011 na základe spoločenskej zmluvy spísanej spoločníkmi o založení spoločnosti s názvom GREAT Mobile a. s. v zmysle zákona číslo 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Firma GREAT Mobile a. s. v tomto roku oslávila svoje piate narodeniny na trhu.
Keď sme zakladali našu spoločnosť mali sme jasnú predstavu o tom, s akým produktom sa presadíme na trhu a čo bude našou hlavnou činnosťou. Zamerali sme sa na produkt, o ktorom sme sa vedeli, že aj pri veľkej konkurencii sa na trhu dokážeme presadiť, vďaka tomu, že daným produktom zaujmeme zákazníka a uspokojíme podľa očakávania jeho potreby. Už niekoľko rokov patríme k lídrom na slovenskom telekomunikačnom trhu. Vždy robíme maximum, bez ohľadu na to, či sa staráme o rodinnú zábavu alebo o nadnárodnú spoločnosť. Prinášame inovácie, ktoré skutočne fungujú. Veríme, že komunikácia je základom každého dňa, či už ste doma alebo v práci. Domácnosti preto pripájame na internet, rodinám umožňujeme lacno telefonovať a vďaka našej digitálnej televízii im robíme spoločnosť aj v obývačke.
Naše portfólio pre firmy je navrhnuté tak, aby dávalo čo najväčší priestor vlastnému podnikaniu zákazníka a zároveň poskytlo potrebnú podporu a bezpečnosť. Nezáleží na tom, či sa spoločnosť len chce pripojiť na internet alebo potrebuje vyspelé cloudové služby, my máme riešenie. Na trhu sme od roku 2011. Vybudovali sme a spravujeme vlastnú optickú chrbticovú sieť s prenosovou platformou IP MPLS (MultiProtocol Label Switching) a bezdrôtové siete štandardu FWA 26 GHz a FWA 3,5GHz.
...

Kľúčové slová:

marketing

zákazník

potreby

dopyt

produkt

trh

plánopvanie

podnikateľ

konkurencia

založenie fiktívnej firmy

základy marketingu

StrachoňObsah:
 • 1. časť projektu
  1 Založenie firmy -3-
  1.2 Definícia marketingu -4-
  2 Marketingová koncepcia -5-
  2.1 Potreby zákazníka -5-
  2.2 Priania zákazníka -5-
  2.3 Dopyt -6-
  2.4 Produkt -7-
  2.5 Výmeny na trhu -7-
  2.6 Transakcia -7-
  2.7 Vzťahový marketing -8-
  2.8 Trh -8-
  2. časť projektu
  3 Marketingový manažment -9-
  4 Marketingové koncepcie riadenia -10-
  4.1 Produkčná (Výrobná) koncepcia -10-
  4.2 Produktová (Výrobková) koncepcia -10-
  4.3 Predajná koncepcia predaja -10-
  4.4 Marketingová koncepcia -10-
  4.4.1 Hlavné piliere marketingovej filozofie -11-
  4.5 Koncepcia spoločenského marketingu -12-
  5 Marketingová orientácia v našej firme a jej význam -13-
  3. časť projektu
  6 Strategické plánovanie -14-
  6.1 Postupnosť strategického plánovania -14-
  6.1.2 Stanovenie podnikateľských cieľov -15-
  6.1.3 Výber podnikateľských aktivít -16-
  6.1.3.1 Analýza podnikateľského portfólia -16-
  6.1.4 Marketingový plán a stratégie -18-
  4. časť projektu
  7 Analýza marketingového prostredia -20-
  7.1 Mikroprostredie -20-
  7.1.1 Vnútrofiremné prostredie -20-
  7.1.2 Dodávateľsko-odberateľské vzťahy -20-
  7.1.3 Sprostredkovatelia -21-
  7.1.4 Cieľový trh -21-
  7.1.5 Konkurencia -22-
  7.1.6 Vzťahy s verejnosťou -22-
  7.2 Makroprostredie -22-
  7.2.1 Demografické prostredie -23-
  7.2.2 Ekonomické prostredie -23-
  7.2.3 Prírodné prostredie -23-
  7.2.4 Technologické prostredie -24-
  7.2.5 Politické prostredie ............................................

Zdroje:
 • BARTÁKOVÁ, G. - CIBÁKOVÁ, V. - ŠTARCHOŇ, P.: Základy marketingu. Bratislava, 2007. ISBN 978-80-969588-3-2
 • KOTLER, P. - ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3
 • SYNEK, M. a kol.: Manažérska ekonomika. Praha:Grada Publishing, 2000, ISBN 8024719924
 • http://www.orsr.sk - obchodný register Slovenskej republiky