Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39602
Posledná úprava
24.02.2012
Zobrazené
2 104 x
Autor:
haburzagh
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod:
Cesta k úspechu nebýva často jednoduchá, a zväčša je viac kľukatá ako rovná. O to krajšie je, ak sa obzrieme do minulosti a zistíme, že strategické plány majú svoje miesto v spoločnosti a často dokážu ukázať spoločnosti jej jasný smer.

Korene strategického myslenia siahajú až do staroveku a to vo vojenstve, politike či diplomacií. Náročne vonkajšie vplyvy vytvorili potrebu rýchleho a účinného ohlasu, a tak strategické zručnosti začali prenikať aj do podnikateľskej sféry, až sa stali jeho neoddeliteľnou súčasťou. Základne otázky existencie a rozvoja podniku sú často obsiahnuté v strategických rozhodnutiach spoločnosti, ktoré sú mimoriadne dôležité a kritické. Dokáže podniku poskytnúť dostatočnú oporu a orientáciu v zložitom a turbulentnom prostredí, keďže spravidla sú dlhodobého charakteru. V minulosti bola totiž dlhodobosť označovaná ako hlavná vlastnosť stratégie. 

Keďže výroba elektrickej energie patrí k najvýznamnejším odvetviam národného hospodárstva, zvolil/a som si ako podklad na spracovanie praktickej časti seminárnej práve Slovenské elektrárne a.s..  

Slovenské elektrárne a.s., ako súčasť medzinárodnej spoločnosti Enel, majú nezastupiteľné miesto na trhu s elektrickou energiou a má podiel na výrobe elektrickej energie tak, aby poskytovala jej kvalitnú dodávku a s čo možno najmenším dopadom na okolie. Veľké otázniky stavajú ekologické normy nad budúcnosťou tepelných blokov, aj keď investície do väčšej ochrany životného prostredia boli nemalé. 

Kľúčové slová:

stratégia

strategické plánovanie

strategický manažmentObsah:
 • Úvod 3
  1. Vymedzenie základných pojmov 4
  1.1 Plánovanie 4
  1.2 Stratégia 4
  1.2.1 Hierarchické definície stratégie a strategického manažmentu 5
  1.3 Strategické plánovanie 6
  1.3.1 Úrovne strategického plánovania 7
  1.3.2 Strategické plánovanie ako etapa vývoja teórie a praxe strategického manažmentu 8
  2. Hodnotenie stavu strategického plánovania vo vybranej organizácii 10
  2.1 Charakteristika spoločnosti 10
  2.2 Smerovanie spoločnosti 10
  2.3 Strategický plán a budúce investície 11
  2.3.1 Jadro 11
  2.3.2 Uhlie a plyn 11
  2.3.3 Hnedé uhlie 12
  2.3.4 Obnoviteľné zdroje 12
  2.3.5 Iné projekty 12
  Záver 13
  Bibliografia 14

Zdroje:
 • Akciová spoločnosť SE. [online]. [citované 2010 – 11 - 27 ] Dostupné na WWW: http://www.seas.sk/spolocnost/
 • ČIHOVSKÁ, V.: Marketingové plánovanie. In: KITA, J.: Marketing. Bratislava: IURA Edition, 2005. 432 s. ISBN 80-8078-049-8
 • GRZNÁR, M.: Plánovanie. In: MAJTÁN, M.: Manažment. Bratislava: SPRINT, 2005. 429 s. ISBN 80-89085-17-2
 • LESÁKOVÁ, D. a kol.: Strategický marketingový manažment. Bratislava: NETRI, 2004. 264 s. ISBN 80-968904-8-4
 • PAPULA, J.: Strategické plánovanie (Vybrané prednášky). Bratislava: Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, 2005. 70 s.
 • SLÁVIK, Š.: Strategický manažment. In: MAJTÁN, M.: Manažment. Bratislava: SPRINT, 2005. 429 s. ISBN 80-89085-17-2
 • Strategické plánovanie mimovladných organizácií. [online]. [citované 2010 – 11 - 27 ] Dostupné na WWW: http://odl.celodin.org/cd/sk/pdf/1_1.pdf
 • Výročná správa 2009. 153 s. [online]. [citované 2010 – 11 - 27 ] Dostupné na WWW: http://www.seas.sk/_cms_/_files/1183/vyr_spr_2009-SK-EN.pdf
 • ZELENÝ, M.: Strategické plánovanie. [online]. [citované 2010 – 11 - 27 ] Dostupné na WWW: http://www.ipaslovakia.sk/slovnik_view.aspx?id_s=210