Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Analýza moderných riadiacich systémov

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13166
Posledná úprava
26.10.2020
Zobrazené
963 x
Autor:
lilali
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dnes v 21. storočí, má oblasť riadenia a riadiacich systémov veľké zastúpenie. Riadiaci systém ako už jeho samotné pomenovanie naznačuje, že má za úlohu riadiť určitý systém (sústavu). Systém môže byť charakterizovaný lineárnymi funkciami (idealizované), najčastejšie sa vyskytujúce nelineárne systémy, preto riadenie musí umožňovať určitú predikciu, alebo mať určité vlastnosti, ktoré sú schopné sa s touto nelinearitou vysporiadať. Riadenie môže byť pojaté centralizovane. Pri centralizovanom riadení je systém spracovania údajov sústredený do jedného bodu, týmto bodom môže byť napríklad priemyselný počítač na ktorom prebieha samotné riadenie. Naproti tomu u decentralizovaného riadenia, nie je centrálny systém spracovania údajov, ale údaje sa spracúvajú decentralizovane. Riadiaci systém je možné chápať aj iným spôsobom. Jedným z nich je „riadiaci systém“ pre akčné členy, pre pohony, pre senzory, atď. Všetky moderné riadiace systémy majú spoločné, to že pracujú na elektronickom princípe, s využitím číslicovej techniky a najmodernejších mikroelektronických súčiastok, programovateľných logických polí, pamätí, mikroprocesorov či už signalizačných alebo komunikačných, mikroradičov atď. Súhrne ich môžeme označiť ako procesorové obvody. Tieto procesorové obvody tvoria jadro riadiaceho systému. V dnešnej dobe je samozrejmosťou v riadiacich systémoch to, že obsahujú viac procesorov, tzv. multiprocesorové riadiace systémy. Vývoj moderných riadiacich systémov sa rozvíja viacerými smermi. Tieto smery sa navzájom podporujú a umožňujú napredovanie. Jeden podmieňuje druhý. Jedná sa hlavne o vývoj hardwarový a softwarový. Z oblasti hardwaru je najdôležitejší vývoj v samotných procesoroch. Samozrejme že nie je možne zanedbať ani vývoj pamätí, zberníc atď. Z oblasti vývoja softwaru stoja za zmienku aj vývojové prostredia, pretože každý riadiaci systém je obmedzený len ľudskou predstavivosťou a technológiou vývoja.
...

Kľúčové slová:

riadenie

systém

riadiaci systém

neurón

neurónová sieť

regulátor

neurónový regulátor

počítač

neuropočítač

neuročip

sieť

ARM

procesor

ARM Cortex

Cortex

software

operátorObsah:
 • Úvod
  1. Riadiace systémy na báze neurónových procesorov
  1.1. Neurónové siete v riadiacej technike
  1.2. Učenie
  1.2.1. Off-line učenie
  1.2.2. On-Line učenie:
  1.3. Varianty zapojenia modelu.
  1.4. Regulátory:
  1.4.1. Neurónové regulátory s modelom
  1.4.2. Adaptívny regulátor s neurónovým modelom
  Druhy neuročipov:
  1.4.3. Neuropočítače zložené z digitálnych neuročipov
  1.4.3.1. SYNAPSE-1 (Siemens AG, Corp, R&D, Germany)
  1.4.3.2. CNAPS (adaptive solutions, Inc., USA)
  SNAP (HNC, CA, USA)
  1.4.3.3. MANTRA I (swiss Federal Institute of Technology)
  1.4.3.4. Akcelerátory ZISC36, ZISC78
  1.4.4. Analógové neuročipy:
  1.4.4.1. ETANN (Intel Inc., CA, USA)
  1.4.4.2. NI 1000
  Neuron  Chip Network processor CY7C53120
  2. Riadiace systémy na báze ARM procesorov:
  2.1. Architektúra a vlastnosti jadra ARM
  2.2. Rodina procesorov:
  2.2.1. Rodina procesorov ARM Cortex:
  2.2.1.1. Cortex-M3
  2.2.1.2. Cortex-A8
  3. Softwarové riadiace systémy:
  3.1. Systém Proteus
  3.1.1. Procesná úroveň riadenia
  3.1.2. Operátorská úroveň riadenia
  3.1.3. Vizualizačný systém
  3.1.4. Historické trendy
  3.2. Control Web
  3.2.1. Čo je Control Web?:
  3.2.2. Podpora hardwaru:
  3.3. Podpora platforiem
  4. LITERATÚRA

Zdroje: