Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 673   projektov
0 nových

Tribologické procesy

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
107 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2119
Posledná úprava
23.09.2016
Zobrazené
4 696 x
Autor:
elvira
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Stroje sa vo výrobnom procese postupne opotrebúvajú, ich technické vlastnosti sa zhoršujú, čím výrobné schopnosti klesajú. Zachovávajú si síce svoj tvar no po čase sa stroj musí nahradiť novým alebo sa obnoví. Životnosť súčiastok strojných zariadení je veľmi obmedzená ich opotrebením.
Zvyšovanie spoľahlivosti a predlžovanie technickej životnosti strojov a zariadení sa zaoberá vedná disciplína tribológia. Je to náuka o vedeckom výskume a technickom použití zákonitostí a poznatkov pre vedné odbory trenia, opotrebenia a mazania. Ide o vedu, ktorá sa zaoberá určovaním a zmenou štruktúr a správania sa všetkých možných reálnych prírodných a umelých systémov.

Medzi konečnú operáciu renovácie patrí vyrovnávanie polotovarov a súčiastok. Väčšia časť renovovaných súčiastok sa musí vyrovnávať ešte pred začiatkom výrobného procesu. Na súčiastkach s vnútorným napätím sa vyskytujú deformácie aj po opracovaní.
Vyrovnávať treba pred spracúvaním, medzi jednotlivými operáciami ako aj pri dokončení výroby súčiastky. Medzi najčastejšie spôsoby vyrovnávania patrí vyrovnávanie mechanickým spôsobom, ktoré sa uskutočňuje ručne údermi kladív a mechanizovane pomocou lisov a rôznych špeciálnych zariadení. Ďalším spôsobom vyrovnávania je vyrovnávanie ohrevom pomocou vhodných zváracích zdrojov závisí od prudkého miestneho ohrevu povrchovej vrstvy vyrovnávanej súčiastky. Podstatu tejto pracovnej metódy a spôsob, ako sa vyvoláva v materiály napätie, ktoré vráti súčiastke správny tvar a potrebné rozmery.

Kľúčové slová:

renovácia

technológia navárania

tribodiagnostika

mazanie

trenie

opotrebenieObsah:
 • Úvod 3
  1.Tribologické procesy 4
  1.1Trenie 4
  1.2.Opotrebenie 5
  1.3.Mazanie 5
  2.Tribodiagnostika 6
  3.Renovácia 6
  3.1.Základné pojmy a termíny renovácie 6
  3.2.Voľba prídavného materiálu 7
  3.3.Spôsoby renovácie opotrebených súčiastok 8
  4.Technológie navárania 9
  4.1.Naváranie elektrickým oblúkom 9
  4.2.Renovácia súčiastok ručným naváraním elektrickým oblúkom 10
  4.2.Naváranie v ochrannej atmosfére plynov 11
  4.2.1.Naváranie v ochrannej atmosfére oxidu uhličitého 11
  4.2.2.Naváranie v ochrannej atmosfére argónu 12
  4.3.Renovácia súčiastok elektrovibračným naváraním 13
  4.4.Renovácia strojových súčiastok automaticky 15
  4.4.1.Poloautomatické a automatické naváranie pod tavidlom 16
  4.4.2.Poloautomatické a automatické naváranie v ochrannej atmosfére plynov 16
  4.4.3.Poloautomatické a automatické elektrovibračné naváranie 17
  4.5.Naváranie pod tavivom 17
  4.6.Naváranie pod roztavenou troskou 17
  4.7.Technológia renovácie strojových súčiastok navarením pod tavidlom 18
  5.Technológia renovácie súčiastok metalizáciou 18
  5.1.Mechanické vlastnosti metalizovanej vrstvy 19
  5.2.Technika metalizácie 20
  6.Galvanické spôsoby renovácie 20
  6.1.Technológia tvrdého pórovitého chrómovania 21
  6.3.Technológia pooceľovania 21
  6.3.Technológia renovácie pomeďovaním 22
  7.Špeciálne spôsoby renovácie 22
  7.1.Technológia renovácie tvárnením 22
  7.2.Technológia elektroiskrového opracúvania súčiastok pri renovácii 23
  7.3.Technológia anódovo - mechanického obrábania kovov 23
  7.4.Renovácia lepenia epoxydovými živicami 23
  Záver 24
  Použitá literatúra 25

Zdroje:
 • Blaškovič: Technológia tvárnenia, zvárania a zlievania
 • Sitniansky, R.; Bobro, Š.: renovácia strojových súčiastok. Vydalo slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, r. 1966
 • Čabelka. J,: Zvariteľnosť kovov a zliatín, r. 1977; Veda BA
 • Blaškovič, P., Balla, J., Dzimko, M.: Renovácia, opotrebenie, ALFA BA 1990, s. 360
 • Prednášky z diagnostiky a opravy strojov