Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Technická termomechanika

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
7,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39320
Posledná úprava
21.01.2012
Zobrazené
815 x
Autor:
hati
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Všetky prednášky z technickej termomechaniky.

Prednáška č.1:
Základné pojmy
Energia, exergia, anergia
Termodynamické sústavy
Stavové veličiny a stavové rovnice plynov
Merné teplá
Zmesi ideálnych plynov

Termodynamika je súčasťou termomechaniky. Termomechanika skúma veľmi rozsiahlu oblasť javov, sprevádzaných interakciou s teplom. Pre veľkú rozsiahlosť javov termomechaniky zadeľujeme ich podľa príbuznosti do nasledovných skupín:

a. javy termoelektrické
Sem patria tie, pri ktorých sa skúmajú vzájomné vzťahy pri tepelných a elektrických procesoch. Ide o priamu premenu tepla na elektrickú prácu, resp. premenu elektrickej práce na teplo.

b. javy termochemické
Termochémia skúma vzájomné vzťahy medzi veličinami chemickými, tepelnými a mechanickými. Skúma tepelné podmienky chemických reakcií a rovnováhy pri termochemických dejoch.

...

Kľúčové slová:

termomechanika

energia

energetické veličiny

termodynamika

stavové rovnice plynovObsah:
 • Tekutina a fyzikálne kontinuum
  Energia, exergia, anergia
  Termodynamické sústavy
  Stav sústavy
  Stavové veličiny
  Merné tepelné kapacity (merné teplá)
  Stavové rovnice plynov
  Zmesi ideálnych plynov
  Prvý zákon termodynamiky
  Základné energetické veličiny
  Prvý zákon termodynamiky pre uzavreté sústavy
  Prvý zákon termodynamiky pre otvorené sústavy
  Tepelné diagramy
  Stavové zmeny plynu
  Základné vratné zmeny ideálneho plynu
  Izotermická zmena, T= konšt.
  Adiabatická zmena, q = konšt.
  Polytropická zmena
  Vplyv tepla na prácu polytropickej zmeny
  Základné nevratné zmeny ideálneho plynu
  Adiabatické zmiešavanie plynov
  Redukcia tlaku (škrtenie)
  Tepelné obehy
  Základné pojmy
  Obehy priame a obrátené
  Obrátený carnotov obeh v oblasti ideálneho plynu
  Druhý zákon termodynamiky
  2. zákon a entropia
  Tretí zákon termodynamiky
  Zmeny stavu pár
  Priame obehy v oblasti mokrej pary
  Obrátené obehy