Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Priemyselná bezpečnosť - vypracované otázky ku skúške

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45799
Posledná úprava
13.04.2015
Zobrazené
693 x
Autor:
rytmaus.fenomenus
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základné pojmy
Nebezpečenstvo - vlastnosť alebo schopnosť objektu, ktorá môže zapríčiniť vznik neželanej udalosti, zdroj ohroznia
Ohrozenie - možnosť aktivovania nebezpečenstva v konkrétnom priestore a čase, resp. popis spôsobu, akým dochádza k neželanej udalosti, prejav nebezpečenstva
Riziko - vyjadruje pravdepodobnosť, že vznikne neželaná udalosť a zároveň aj jej dôsledky
Škoda - každá ľubovoľným spôsobom vzniknutá zmena, ktorá je minimálne jednou osobou považovaná za nepríjemnú
Nehoda - neplánovaná udalosť, ktorá spôsobila alebo môže spôsobiť úraz, onemocnenie, usmrtnenie ale aj ujmu na majetku a ŽP
Skoronehoda - sled udalostí, ktoré mohli skončiť ako nehoda, ale vďaka určitým vplyvom nedošlo k neželanému finále
Pracovný úraz - poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislotsti s nimi, nezávisle do vôle zamestnanca
Rizikový faktor - vecný, environmentálny alebo humánny parameter analyzovaných objektov, ktoré sú v určitých podmienkach s určitou pravdepodobnosťou zdrojmi vzniku neželanej udalosti
Iniciačný impulz - všetky možné spôsoby aktivácie rizikových faktorov - prostriedky, spôsoby odštartovania vzniku neželanej udalosti
Transformačná podmienka - nevyhnutné podmienky priebehu nekontrolovanej logickej následnosti udalsotí
Expozičný proces - priebeh neželanej udalosti
Kauzálny proces - dopad neželanej udalosti

Kľúčové slová:

základné pojmy

Základné rozdelenie metód analýzy a posudzovania rizika. Induktívny What-if

Checklist

Katalógový list - účel

princíp

postup verzus deduktívny prístupObsah:
 • 1. Základné pojmy
  2. Základné rozdelenie metód analýzy a posudzovania rizika. Induktívny verzus deduktívny prístup
  3. What-if, Checklist, Katalógový list - účel, princíp, postup
  4. ETA -účel, princíp, postup
  5. FMEA, FMECA - účel, princíp, postup
  6. HAZOP /štúdia nebezpečnosti a prevádzkyschopnosti/
  7. Bodovacie metódy
  8. FTA /analýza stromu poruchových javov/
  9. OHSAS:
  10. Program bezpečný podnik:
  11. Únik nebezpečnej látky:
  12. závažné priemyselné havárie:
  13. Požiare:
  14. Výbuch