Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Technologický postup výroby súčiastky - výrobné technológie 2

«»
Prípona
.zip
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
140 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10929
Posledná úprava
19.06.2019
Zobrazené
1 416 x
Autor:
dodo25r
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zadanie č. 1 :
Vypracujte podrobný obrázkový technologický postup výroby súčiastky podľa zadaného výrobného výkresu. Pri spracovávaní postupu uvažujte sériovú výrobu súčiastky. Postup spracujte na úrovni: operácia - úsek.


Projekt obsahuje:
1. výrobný výkres súčiastky podľa platných zásad technického kreslenia,
2. navrhnite vhodný polotovar pre výrobu súčiastky,
3. navrhnite racionálnu postupnosť operácií a úsekov technologického postupu výroby,
4. zvoľte vhodné výrobné zariadenia - množina disponibilných strojov nie je obmedzená,
5. zvoľte vhodné nástroje, prípravky a meradlá,
6. navrhnite vhodné rezné podmienky pre obrábanie (reznú rýchlosť, posuv, hĺbku rezu, počet záberov) podľa normatívov rezných podmienok a vypočítajte strojový čas obrábania pre každý úsek technologického postupu. Hodnoty rezných podmienok a strojového času obrábania uvádzajte do formulára technologického postupu, presný postup ich výpočtu uvádzajte na priložených listoch.

Kľúčové slová:

výrobné technológie

technologický postup

výrobný výkres

výroba súčiastky

operácia

obrábanie

rezné podmienky

sériová výroba

rezná rýchlosťObsah:
  • Formular.dov
    vt2 zadanie č.1.doc

Zdroje:
  • ŠUGÁROVÁ, J - STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE 2, TUZVO 1999,
  • VÁVRA, P a kol. - STROJNÍCKE TABUĽKY, SNTL PRAHA 1984,
  • VÁVRA, P a kol. - STROJNÍCKE TABUĽKY, SNTL PRAHA 2006,