Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Podnikateľský plán - poľnohospodárstvo, rastlinná výroba

«»
Prípona
.docx
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
51 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45793
Posledná úprava
13.04.2015
Zobrazené
2 537 x
Autor:
rytmaus.fenomenus
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Naša spoločnosť SONNENBLUME-DM s.r.o. bola novo založená v marci roku 2014 za účelom prevádzkovania podnikateľskej činnosti v oblasti rastlinnej výroby a poskytovania služieb zákazníkom. Prevádzka spoločnosti sa nachádza v meste Poltár, ul. Zelené 974/4.
Zakladateľmi spoločnosti sú Ing. Dušan Suchý a Ing. Miloš Šulaj.

Podnikateľský plán robíme z dôvodu založenia novej spoločnosti. Naše družstvo bude vybudované na pozemkoch ktoré vznikli spojením jednotlivých parciel v okolí Poltára, ktoré sú v osobnom vlastníctve konateľov spoločnosti. Tento podnikateľský plán predovšetkým objasňuje ciele nášho podniku, vybavenie strojového parku a poľnohospodárskej mechanizácie a tiež predpokladané výnosy z činnosti podniku. V budúcnosti bude potrebné vypracovanie nového podnikateľského plánu, pretože naše družstvo plánuje rozvinúť vlastnú živočíšnu výrobu na skrmovanie vedľajších pestovaných komodít a tiež dosahovať zisk z predaja mlieka a mäsa. Nový podnikateľský plán bude obsahovať nové ciele, vykazovanie nových ziskových činností a tiež zoznam nových strojov, ktoré plánujeme prikúpiť.
Naším predmetom je výroba a predaj komodít medzi ktoré patrí jačmeň, pšenica, repka olejná, slnečnica, kukurica a taktiež aj poskytovanie služieb predovšetkým žatie obilnými kombajnmi, sejba, orba a príprava pôdy, postreky, hnojenie a prenájom poľnohospodárskych strojov.

Kľúčové slová:

podnikateľský plán

poľnohospodárstvo

rastlinná výroba

slnečnica

repka olejná

John deere

finančná analýza

marketingObsah:
 • Obsah

  Manažérske zhrnutie : 4
  Podnikateľský plán 5
  Opis firmy : 6
  Opis výrobku a služieb : 6
  Výrobný plán : 7
  Trh a odberatelia : 9
  Marketingový plán : 9
  SWOT analýza : 11
  Organizačný plán : 12
  Finančná analýza : 13
  10.1 Rozpočet očakávaných výnosov (tržby) 13
  10.2 Rozpočet predpokladaných nákladov 13
  10.3 Výpočet očakávaného CASH-FLOW 14
  10.4 Výpočet nákladov na Stroje 14
  10.5 Súvaha 15
  10.6 Výkaz ziskov a strát 16
  10.7 Analýza citlivosti investície 17
  Prílohy : 18