Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 554   projektov
3 nových

Riadiace systémy strojov-skúška

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
2,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47842
Posledná úprava
12.01.2021
Zobrazené
18 x
Autor:
jaro.stehlik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Systémy riadenia strojov a technologických procesov. Základné moduly riadiacich systémov. Riadenie spojitých systémov, logické riadenie.
RIADIACE SYSTÉMY
Hlavnou úlohou riadiaceho systému je riadenie technologického procesu optimálnym spôsobom.


Riadiaci systém na základe riadiacich veličín, riadi akčnými veličinami technologický proces tak, aby výstup odpovedal požadovanému zadaniu.

Riadiace systémy sú realizované pomocou počítačov, ktoré riadia zložité výrobné, manipulačné a dopravné stroje a zariadenia. Súčasťou týchto systémov sú mechanické, elektrické, pneumatické a hydraulické pohonné jednotky a riadiace prvky.
Riadiace systémy sa realizujú pomocou:
1. programovateľných logických automatov,
2. priemyselných počítačov na báze PC,
3. špecializovaných mikropočítačových,
4. kombináciou týchto možností

Základné moduly riadiacich systémov:
podľa druhu riadenia rozlišujeme:
- spojite riadenie - výstupné signály sú spojité
- logické riadenie - výstupné signály sú nespojite (digitálne)
- v priemysle - kombinácia
RIADENIE SPOJITÝCH SYSTÉMOV:
- v súčasnosti sa realizuje pomocou diskrétnych regulačných obvodov. V diskrétnom regulačnom obvode hodnotu akčnej veličiny vypočítava počítač, ktorý je nevyhnutnou súčasťou riadiaceho systému.
...

Kľúčové slová:

riadenia

stroj

riadenie strojov

riadiaci systém

logika

logické riadenie

počítač

mikroprocesor

kódovanie

číslo

číselná sústava

mikropočítač

motor

jednosmerný motorObsah:
 • 1. Systémy riadenia strojov a technologických procesov. Základné moduly riadiacich systémov. Riadenie spojitých systémov, logické riadenie.
  2. Základná koncepcia číslicového počítača, rozdelenie pamätí. Inštrukcie počítača, beh programu.
  3. Bloková schéma monolitického mikroprocesora, zobrazenie informácií v počítači. Kódovanie čísiel. Prevody medzi číselnými sústavami.
  4. Realizácia vstupno/výstupných subsystémov mikropočítača.
  5. Rozhrania počítačov, typy prenosov dát. Rozdelenie zberníc, štruktúra typickej počítačovej zbernice, typy zberníc.
  6. Sériové zbernice RS232, I2C,USB.
  7. Bloková schéma programovateľného automatu (PLC), vykonávanie riadiaceho programu.
  8. Vstupno-výstupné moduly PLC, binárne, analógové.
  9. Základné princípy programovania PLC, inštrukčný súbor PLC.
  10. Spojitá regulácia teploty tepelnej sústavy.
  11. Spojitá regulácia výšky hladiny hydraulického systému.
  12. Dvojpolohová regulácia teploty tepelnej sústavy.
  13. Jednosmerný motor. Riadiace systémy jednosmerných motorov.
  14. Krokový motor. Momentová charakteristika krokového motora, napájacie obvody krokových motorov.
  15. Bezkontaktný jednosmerný motor (brushless motor). Riadiace systémy bezkontaktných jednosmerných motorov.
  16. Možnosti riadenia otáčok a polohy striedavých motorov.
  17. Štruktúra viacosových systémov, súradnicové systémy číslicovo riadených strojov a zariadení, interpolátory.
  18. Digitálna diferenciálna analýza, generovanie priamky, kružnice.
  19. Výpočtová metóda interpolácie.

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá