Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Základy ekológie a krajiny lesa 2

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2847
Posledná úprava
16.03.2017
Zobrazené
5 073 x
Autor:
adria202
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky k druhej časti skúšky z Krajiny lesa (len niekoľko otázok - frekventovaných)

Ukážka:

1. Ekosystém - základná jednotka (definícia, zložky, prim + sekund. faktory, triedenie ekosystémov)
Ekosystém
- systém, kt. existuje v prírode a delí sa na základné zložky:
o jedinec
o populácia
o biocenóza
Ekosystém = biocenóza (živé spoločenstvo) + prostredie
Ekosystém v kt. sú vo vzájomných vzťahoch všetky spoločenstvá organizmov (rastlinných aj živočíšnych) spolu s prostredím (s komplexom všetkých fyzikálnych a chemických faktorov), kt. vytvárajú prostredie týchto organizmov.
Ekosystém sa skladá z ďalších menších ekosystémov - biotazeme - najvyšší ekosystém.

Kľúčové slová:

ekosytém

les

jedinec v ekosystéme

funkcia lesa

vývoj vegetácie

primárna sukcesia

klimax

sekundárna sukcesia

vegetačná stupňovitosť

zonálna stupňovitosťObsah:
 • 1. Ekosystém - základná jednotka (definícia, zložky, prim + sekund. faktory, triedenie ekosystémov)
  2. Les ako ako ekosystém - štruktúra, fungovanie, triedenie lesných ekosystémov, kategorizácia lesov SR, funkcie lesov
  6. Jedinec v ekosystéme. Základné ekologické zákony, Ekologická konštitúcia druhu.
  7. Vývoj vegetácie v postglaciáli (vegetačné pásy a ich šírenie na naše územie)
  8. Primárna a sekundárna sukcesia, klimax
  9. Funkcia lesa - základné funkcie lesa, kategorizácia lesov, integrácia funkcií
  10. Vplyv človeka na lesné ekosystémy - historický vývoj vplyvu človeka na les a jeho dôsledky
  11. Vegetačná a zonálna stupňovitosť vegetácie - ekologické a produkčné optimum drevín

Zdroje:
 • Krížová, E., Et al. 1999, Základy ekológie.
 • Slavíková, J., 1986, Ekologie rostlin, Praha.
 • Krížová, E., 1995, Fytocenológia a lesnícka typológia.