Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Informačné systémy malých a stredných podnikov

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
97 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2241
Posledná úprava
01.10.2016
Zobrazené
7 194 x
Autor:
adria202
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnosti snáď neexistuje odvetvie ľudskej činnosti, ktoré by nebolo charakterizované aktívnym využívaním informačných technológií. Hlavne cenová prístupnosť hardware alebo softwaru umožnila tak široké, takmer masové používanie PC nielen v priemysle, ale i nepriemyselných oblastiach ľudskej činnosti. Ďalšia súčasná charakteristika prostriedkov manažérov je rapídne rýchly rozvoj nielen hardwaru, ale predovšetkým informačných technológií. Vo svete prevažne dominujú produkty od firmy Microsoft, ale existujú i mnohé ďalšie firmy. Na počítačovom trhu je doslova explózia ponuky softwaru a nie je problém orientovať sa v ponúkaných softwarových a hardwarvých produktoch.

Súčasnosť prináša prenikanie moderných informačných technológií do všetkých odvetví hospodárstva. Meniace sa požiadavky na spracovanie informácií v priebehu niekoľkých desiatok rokov postupne pretvárali poňatie podnikových informačných systémov až do dnešnej podoby konceptu ERP /enertprise resource planning/.

Informačné systémy od začiatku slúžia k účinnému riadeniu podnikových zdrojov a práve pri riadení podniku na všetkých úrovniach sa markantne prejavuje ich prínos. Zároveň predstavuje účinný nástroj schopný pokryť plánovanie a riadenie všetkých kľúčových interných podnikových procesov, a to na všetkých úrovniach od strategickej až po operatívnu.

Kľúčové slová:

informačné systémy

SAP R3

funkcie IS

kritéria výberu IS

softvér

INFOS

KARATObsah:
 • Úvod 3
  Funkcie informačných systémov: 3
  Prínosy informačných systémov pre malé a stredné podniky: 4
  Riziká informačných systémov pre podnik: 4
  Vybrané informačné systémy využívané v malých a stredných podnikoch: 5
  Informačný systém R/3 firmy SAP (system aplications products) 5
  Infomačný systém LCS Noris 5
  Informačný systém KARAT 5
  Informačný systém INFOS 6
  Systém spracovania dát plní funkcie: 6
  Kritéria výberu vhodného IS 6
  Informačný systém sa skladá zo vzájomne sa ovplyvňujúcich prvkov: 6
  Tieto znaky môžu naznačovať potrebu investície do softvéru pre podnikový manažment: 7
  Záver: 9
  Použitá literatúra 10

Zdroje:
 • Izák, P.: Energetický a výrobný informačný systém. AT&P Journal, 5, 2002, s. 28-29
 • Izakovič, P.: Informačný systém INFOS. AT&P Journal 6, 2002, s.34-35
 • Petrenčík, I.: Systémy pre plánovanie podnikových zdrojov. AT&P Journal 6, 2002, s. 6-11
 • Kubiš, J.: Návrh ERP systému dopravného podniku, diplomová práca, 2006
 • Blažek, J.: Vybíráte IS pro řízení podniku? Moderné řízení, roč. 36, 2001 č. 10.
 • Internet