Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované otázky - Lesnícke meliorácie a zahrádzanie bystrín

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
73 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2763
Posledná úprava
09.03.2017
Zobrazené
5 316 x
Autor:
adria202
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
17.CHARAKTERISTIKA LESNÍCKYCH MELIORÁCIÍ A ZAHRÁDZANIA BYSTRÍN, VÝVOJ, SÚČASNÉ PROBLÉMY

Lesnícke meliorácie - zlepšovanie prostredníctvom lesníckych opatrení na lesnom pôdnom fonde, vykonávajú lesníci - 40% rozlohy SR obhospodarujú lesníci.

Meliorácie - ochrana vody, zásoby vody, erózia, protierózne ochrany, lavíny - protilavínová ochrana, starostlivosť o vodné toky.

Určitý vývoj meliorácií:
- 1. poznatky - rozvoj - viac vedomostí - osamostatnené disciplíny - lesné meliorácie, zahrádzanie bystrín.

Dôvody:
1. nárast antropogénneho zaťaženie krajiny a vznikajúce problémy:
- stále viac ľudí
- zvyšovanie výroby - vplyv na životné prostredie
- skleníkový efekt - zohrievanie, globálne otepľovanie, klimatické zmeny - lebo človek využíva krajinu, škodí jej
- vznik kyslých dažďov, poškodzovanie porastov
- ničenie amazonských pralesov - vypaľujú sa, škodia ovzdušiu
- tajfúny, uragány, povodne
- zem sa zohrieva - stúpa priemerná teplota, viac sa prejavuje striedanie obdobia dlhého sucha a obdobie vysokých zrážok
- Američania - 1/3 škodlivín celého sveta spôsobujú oni
- nepodpísali Keltský protokol, nerobia žiadne opatrenia
- výbuchy bômb, horiace ropné vrty

Kľúčové slová:

lesnícke meliorácie

zahrádzanie bystrín

horské povodne

vegetačné spevňovanie

dreviny

bystrinyObsah:
 • 17.Charakteristika lesníckych meliorácií a zahrádzania bystrín, vývoj, súčasné problémy
  18.Vplyv lesov a odlesňovania horských povodí na odtok.
  19.Stanovenie charateru toku (rieka - potok - bystrina).
  20.Odtok, špecifický odtok, prietok - charakteristiky; qmax, qn. výpočet qmax podľa duba a podľa cn kriviek. (cviká)
  21.Rovnica kontinuity a jej využitie.
  22.Prietoková rýchlosť - chezyho rovnica. (cviká)
  23.Konzumpčná (merná) krivka prietokov - postup pri zostrojení, význam.
  24.Kompenzačný sklon dna, spôsob výpočtu, odstupňovanie koryta - priečne objekty. (cviká)
  25. Tangenciálne napätie.
  26.Posúdenie ustálenosti koryta. posúdenie škodlivosti bystriny.
  27.Zásady navrhovania prietokového profilu (hydrotechnický výpočet). (cviká)
  28.Spôsoby pozdĺžneho spevnenia koryta. (cviká)
  29.Ekonomické aspekty úprav bystrín.
  30.Vegetačné spevňovanie brehov - vhodné spôsoby a dreviny. (!!!)
  31.Erózia pôdy a protierózne opatrenia. wischmeier-smithova rovnica.
  32.Lavíny a protilavínové opatrenia.
  33.Zrážkovo odtokové modely. erózne modely.
  34.Revitalizácia nevhodne upravených bystrín.
  35.Návrhové prvky zahrádzania bystrín. ekologické a ekonomické aspekty. povodne. (!!!)
  36.Brehové porasty, funkcie.
  20.Odtok, špecifický odtok, prietok - charakteristiky; qmax, qn. výpočet qmax podľa duba a podľa cn kriviek. (cviká)
  28.Spôsoby pozdĺžneho spevnenia koryta. (cviká)
  30.Vegetačné spevňovanie brehov - vhodné spôsoby a dreviny.
  35. Návrhové prvky zahrádzania bystrín, ekologické a ekonomické aspekty, povodne
  32. Lavíny a protilavínové opatrenia.

Zdroje:
 • Jakubis, M.: Lesnícke meliorácie a zahrádzanie bystrín, Návody na dvičenia, príklady. Zvolen: TUZVO, 1999 - 2004
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko