Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované otázky z predmetu Mapovanie lesov

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
86 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2842
Posledná úprava
16.03.2017
Zobrazené
5 117 x
Autor:
adria202
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. PROBLEMATIKA A VYMEDZENIE POJMU MAPOVANIA. ÚLOHA GEODÉZIE A FOTOGRAMETRIE V MAPOVANÍ

Mapovanie
Je súhrn činností, ktoré sa vykonávajú na vyhotovenie pôvodnej mapy. Je to súhrn úkonov potrebných na zistenie vzájomnej polohy dostatočného počtu bodov a predmetov nachádzajúcich sa na zem. povrchu pre vyhotovenie dokonalého a presného obrazu zem. povrchu. Mapovaním sa má zobrazit nepravidelný zemský povrch so všetkými predmetmi na ňom v čo najvernejšej podobe a vo zvolenej mierke zmenšenia na rovinný kresliaci papier.

Mapa
Je rovinný obraz (obraz na rovine papiera) ortogonálneho priemetu zem. povrchu a predmetov, kt. sa na ňom nachádzajú. Mapy obsahujú 3 zložky: polohopis, výškopis a popis.

Polohopis
Je základom každej mapy a nesmie nikdy chýbať.
Mapy podľa mierky rozdeľujeme na:
- mapy veľkej mierky 1:5000 a väčšie
- mapy strednej mierky 1:5000 až do 1:200 000
- mapy malej mierky - menšie ako 1:200 000

Kľúčové slová:

Mapovanie lesov

mapovanie

geodézia

fotogrametriaObsah:
 • 1. Problematika a vymedzenie pojmu mapovania. úloha geodézie a fotogrametrie v mapovaní
  2. Meracie jednotky používané v geodézii. mierky
  3. Tvar a rozmery zeme. zemepisné súradnice
  4. Kartografické zobrazenia. zenedbateľnosť zakrivenia zeme
  5. Geodetické body a ich rozdelenie. záväzné geodetické systémy
  6. Súradnicový systém s-jtsk. polohové geodetické body
  7. Základné poholové bodové pole - trigonometrické body. podrobné polohové bodové pole (pbpp)
  8. Výpočet smerníka a dĺžky strany
  9. Výškopisné geodetické základy. výškový systém sr
  10. Vytýčenie meračskej priamky a stálych vodorovných uhlov.
  11. Teodolity. meranie vodorovných a zvislých uhlov teodolitom
  12. Meranie dĺžok. priame meranie dĺžok meracím pásmom
  13. Nepriame meranie dĺžok jednoduchými pomôckami
  14. Optické meranie dĺžok. nitkový dĺžkomer a diagramový tachymeter
  15. Elektronické meranie dĺžok
  16. Polohopisné meranie. predmety merania polohopisu. druhy pozemkov. lesné pozemky
  17. Metódy podrobného polohopisného merania (ortogonálna, polárna). zobrazenie polohopisu
  18. Buzolové meranie. magnetické uhlomerné prístroje
  26. Tachymetria. terén, terénny relief a jeho zobrazovanie

Zdroje:
 • 1. Žihlavník, Š, 2001 - Mapovanie lesov. TU ZVolen. ISBN 80-228-0700-1, 186s.
 • 1. Žihlavník, Š, Scheer, Ľ - Diaľkový prieskum Zeme v lesníctve. TU Zvolen
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko