Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Bioklimatológia a Meteorológia - návody na cvičenia

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
3,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
19291
Posledná úprava
13.10.2012
Zobrazené
2 065 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Meteorologické pozorovania
Meteorologickým pozorovaním rozumieme súhrn všetkých úkonov, ktorými zisťujeme okamžitý stav atmosféry. Pozorovania môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk:
• podľa rozsahu pozorovania:
- úplné - zahrňujú merania a sledovanie všetkých meteorologických prvkov
- čiastočné - zahrňujú len niektoré meteorologické prvky
• podľa času:
- pravidelné - vo vopred určených termínoch
- príležitostné - podľa okamžitej potreby
• podľa veľkosti reprezentatívneho územia:
- makroklimatické (územie veľkosti rádove 104 m2)
- mezoklimatické (územie veľkosti rádove 102 m2)
- mikroklimatické (územie veľkosti rádove 101 m2)
• podľa stanovišťa:
- stále - stabilné na meteorologickej stanici
- pohyblivé - terénne pomocou prenosných prístrojov
• podľa metódy merania
- klasické manuálne (meranie klasickými prístrojmi)
- automatické (automatická digitálna meracia stanica)
• podľa účelu:
• synoptické - za účelom predpovedania počasia
• klimatologické - najmenej 10 rokov pre získanie dlhodobých priemerov
• agroklimatické – pre účely poľnohospodárstva
• fenologické - pre získanie údajov o životných prejavoch rastlín a živočíchov vo vzťahu k počasiu
• bioklimatické – skúmajúce vzájomné vzťahy medzi organizmami a prostredím
a iné.

Kľúčové slová:

Bioklíma

Meteorologické pozorovaniaObsah:
 • ÚVOD 3
  1 METEOROLOGICKÉ POZOROVANIA 4
  2 HISTÓRIA METEOROLOGICKÝCH POZOROVANÍ NA NAŠOM ÚZEMÍ 5
  3 SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV 7
  4 MAKROKLIMATICKÉ MERANIA A POZOROVANIA V STANIČNEJ SIETI SHMÚ 8
  4.1 Pozorovacia sieť meteorológie 8
  4.2 Pozorovacia sieť klimatológie 11
  4.3 Prístrojové vybavenie klimatologických staníc 16
  4.4 Zásady zriaďovania a úprava meteorologickej stanice 17
  5 ZÍSKAVANIE METEOROLOGICKÝCH A KLIMATICKÝCH DÁT PRE LESNÍCKY A EKOLOGICKÝ VÝSKUM A PRAX 19
  6 MIKROKLIMATICKÉ MERANIE V EKOSYSTÉMOCH 21
  7 METÓDY MERANÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKOV 26
  7.1 Metódy merania slnečného žiarenia (rádiometrické a fotomerické merania) 26
  7.2 Metódy merania teploty vzduchu a pôdy (termometrické merania) 36
  7.3 Metódy merania vlhkosti vzduchu (hygrometrické merania) 47
  7.4 Metódy merania atmosférického tlaku (barometrické merania) 52
  7.5 Metódy merania zrážok (ombrometrické merania) 58
  Pozn. v súbore zrážky 58
  7.6 Metódy merania evaporácie a evapotranspirácie (evaporimetrické merania) 58
  7.7 Metódy merania smeru a rýchlosti vetra (anemometrické merania) 72
  7.8 Fenologické pozorovania 72
  8 ŠTATISTICKÉ A GRAFICKÉ SPRACOVANIE NAMERANÝCH ÚDAJOV 72
  9 PREDPOVEĎ POČASIA A MODELY ATMOSFÉRY 104
  D. POUŽITÁ LITERATÚRA 116
  E. PRÍLOHY 118