Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Banková sústava - semestrálka

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6096
Posledná úprava
14.08.2017
Zobrazené
8 996 x
Autor:
jannnka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Abstrakt
Hybnou silo každej vyspelej ekonomiky je bankový sektor. Fungujúca banková sústava umožňuje efektívne prerozdeľovať finančné zdroje od ekonomických subjetkorv, ktoré majú voľný kapitál, k tým ekonomickým subjektom, ktoré tento kapitál potreujú a vedia ho efektívne využiť. Základnou podmienkou pre zdravé fungovanie bankového systému je určenie inštitucionálneho, legislatívneho a ekonomického rámca, v ktorom bankové subjekty majú možnosť realizovať svoje aktivity na trhových princípoch...

Úvod
Rozhodla som sa pre túto tému, pretože banky sú všade okolo nás, dennodenne ich využívame a možno ani nevieme základné ciele a funkcie. Preto som spracovala túto tému, kde sa postupne venujem od histórie bánk vo svete a podrobnejšie opisujem históriu bánk Slovenska a Československa, aby čitateľ mal predstavu, že aj banky prešli svojou cestou vývoja, potom vysvetľujem úlohy centrálnej banky a poukazujem na jej dôležitosť v štáte a vo fungovaní trhovej ekonomiky a na záver sa venujem komerčným bankám, ich podstate, organizačnej štruktúre, ich všeobecnému členeniu a ich zdrojom financovania. Pri písaní mi pomohla odborná literatúra a internet...

Kľúčové slová:

centrálna banka

komerčná banka

história bankovníctva

ECB

banková rada

bankový sektor

voľný kapitálObsah:
 • Úvod
  1. História bankovníctva
  1.1 Vývoj bankovníctva na Slovensku 1918 - 1990
  1.2 Vývoj bankovníctva na Slovensku od roku 1990 po súčasnosť
  2. Podstata bankovej sústavy
  2.1 Štruktúra bankovej sústavy
  3. Centrálna banka
  3.1 Národná Banka Slovenska
  3.2 Ciele a úlohy NBS
  3.3 NBS a komerčné banky
  3.4 Orgány NBS
  3.4.1 Banková rada NBS
  3.4.2 Direktórium NBS
  4. Komerčné (obchodné) banky
  4.1 Členenie komerčných bánk
  4.2 Podstata a úlohy komerčnej banky
  4.3 Organizačná štruktúra komerčnej banky
  4.4 Zdroje komerčnej banky
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje: