Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Ekonomika podniku - prednášky, testy, vypracované otázky

«»
Prípona
.rar
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
9,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48013
Posledná úprava
08.11.2021
Zobrazené
43 x
Autor:
iva266
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1. Podstata podnikania
Podnikateľskou činnosťou rozumieme takú ľudskú aktivitu, ktorá je orientovaná na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike, t.j. stavu, kedy sú podnikové výrobné faktory vynaložené optimálnym spôsobom s ohľadom na znalosť daného ekonomického prostredia.
Úspech podnikania sa prejavuje v rozvoji podniku, jeho stabilite, v dosahovaní stanoveného rastu zisku, rentability, t.j. v splnení stanovených cieľov podnikania.
Podnikanie je zdrojom dynamického pohybu v ekonomike. Tvorí základ trhovej ekonomiky, ktorá je živým aktívnym organizmom, dynamizujúcim sa najmä na základe vnútorných podnetov. Podnikanie možno chápať ako praktické využívanie podnikateľských príležitostí, ktoré vznikajú v dôsledku nerovnováhy trhu.
Podstatou podnikania je samostatné rozhodovanie o odbore podnikania, právnej forme, o umiestnení podniku, jeho organizácii, o miere použitia cudzieho kapitálu, o spôsobe rozdelenia hospodárskeho výsledku.
Znaky podnikania:
• sústavné a samostatné konanie podnikateľských subjektov,
• smelosť a vynaliezavosť, iniciatívnosť v riešení neštandardných úloh a dosahovanie jednotlivých cieľov podnikania,
• schopnosť rozhodovať v podmienkach neistoty,
• preberanie a znášanie rizík podnikania.
Podľa Obchodného zákonníka má podnikanie nasledovné znaky:
• sústavnosť,
• samostatnosť,
• konanie vlastným menom,
• vlastná zodpovednosť,
• dosiahnutie zisku.
...

Kľúčové slová:

ekonomika

podnik

podnikanie

zisk

ekonomika podniku

ciele podniku

kapitál

imanie

mzda

výplata

odvody

čistá mzda

hrubá mzda

majetok

podnikateľský zámer

náklady

obrat

rentabilitaObsah:
 • Delenie zisku
  Ekonomika podniku
  Ciele podniku
  Štartovací kapitál
  Mzdy a odvody
  Právne formy podniku
  Obežný majetok
  Ročníkový projekt
  Podnikateľský zámer
  Právne formy
  Prednášky
  Testy

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • testy
 • skriptá
 • ALEXY, J., SIVÁK, R. 2005: Podniková ekonomika. IRIS Bratislava, 2005, 234 s.
 • DRÁBEK, J. 1995: Podnikové hospodárstvo. Kredit Košice, 1995,
 • DRÁBEK, J. 2001: Podnikové investície. Bratia Sabovci, Zvolen, 2001.
 • DRÁBEK, J., PITTNEROVÁ, I. 2001: Investičné projekty a náklady kapitálu. Matcentrum, Zvolen, 2001,
 • DRÁBEK, J., SUJOVÁ, A. 2004: Ekonómia a ekonomika podniku. Vydavateľstvo TU, TU Zvolen, 2004.
 • DRÁBEK, J., ŠATANOVÁ, A., VOLČKO, I. 1999: Podnikové hospodárstvo. LSDV, ES TU Zvolen, 1999.
 • FOTR, J.1992: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Management Press, Praha, 1992.
 • KUPKOVIČ,M.a kol. 2003, Podnikové hospodárstvo. SPRINT, Bratislava, 2003
 • KUPKOVIČ, M. a kol. 2003, Kalkulácie a rozpočty. Bratislava, vydavateľstvo Elita, 2003.
 • MACÍK, K. 1999, Kalkulace nákladů - základ podnikového controllingu, Ostrava: Montanex , 1999.
 • MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2004, Podnikové hospodárstvo - praktikum, Bratislava, vyd. Ekonóm, 2004.
 • MAJTÁN, M. a kol. 2003, Manažment, Sprint Bratislava, 2003.
 • NOVOTNÝ, J. 2004, Náuka o podniku I. Masarykova univerzita, Brno, 2004.
 • MAJTÁN, Š., SÁTHOVÁ, B., KUPKOVIČ, M. 1995, Ekonomika pre III. ročník obchodných akadémií. SPN, Bratislava, 1995.
 • SYNEK, M. a kol. 1999, Podniková ekonomika, C. H. Beck Praha, 1999.
 • ŠLOSÁR, R., FABOVÁ, Ľ., HONTYOVÁ, K. 1995, Podniková ekonomika pre I. ročník obchodných akadémií. SPN, Bratislava, 1995.
 • VLACHYNSKÝ, K. a kol.1993: Finančný manažment. Elita, Bratislava, 1993.
 • VYSUŠIL, J., FOTR, J.1993: Ekonomika a finance podniku pro manažery. Eurovia, Praha, 1993.
 • Daňové zákony v roku 2005. Perex, a.s., Bratislava 2005, 195 s.
 • Zákony II/2006. Úplné znenia zákonov z Obchodného a občianskeho práva a súvisiace predpisy platné k 1.1. 2006. Poradca, s.r.o. Žilina 2006.
 • Zákon o účtovníctve 561/2004, Z.z.
 • Obchodný zákonník - úplné znenie Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákony II/2005, Poradca 2005